What's newအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏိုင္က်င့္ခံရမႈမ်ားမရွိ

အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏိုင္က်င့္ခံရမႈမ်ား ရွိေနသည္ဆို ျခင္းသည္ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဦးျမင့္စိုးက ေျပာသည္။

‘‘လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ အႏိုင္က်င့္ ခံရတယ္ဆိုတဲ့ ျဖစ္စဥ္မ်ဳိးနဲ႔ပတ္ သက္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီ ဆက္သြယ္တိုင္ၾကားတာ မရွိသလို အစိုးရအလုပ္သမားေရးရာဌာန ေတြဆီ တိုင္ၾကားတာမ်ဳိးေတြ လည္း မၾကားရပါဘူး’’ဟု ဦးျမင့္စိုး က ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာ သည္။

စစ္တမ္းေကာက္ယူသည္မွာ ယုတိၱမတန္
*************************
ျမန္မာႏိုင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ႀကံဳေတြ႕ေနရ သည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္ သက္၍ Women’s Advancement Deeply မွ Libby Hogan က The True Cost of Myanmar’s Growing Garment Industry အမည္ျဖင့္ ေဆာင္းပါးေရးသား ခဲ့ရာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏိုင္က်င့္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္ ခံရမႈမ်ားရွိေနသည္ ဟု ထည့္သြင္းေရးသားခဲ့သည္။ ထုိသို႔ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းမ်ား တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား လိင္ပိုင္းဆိုင္ ရာ အႏုိင္က်င့္ခံရျခင္း၊ လုပ္ငန္း ခြင္ ျပင္ပအထိ လိုက္ပါေႏွာင့္ယွက္ ခံရျခင္းမ်ား ရွိေနသည္ဆိုသည့္ ေဖာ္ျပခ်က္သည္ မွန္ကန္မႈ မရွိ သကဲ့သို႔ စစ္တမ္းေကာက္ယူထားသည္ဆိုသည့္အခ်က္လည္း ယုတၱိမတန္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း က ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္က သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္၍ တုံ႔ျပန္ရွင္း လင္းခဲ့သည္။

ကုိယ္စားမျပဳ
********
ျမန္မာႏိုင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းတြင္ အသင္းဝင္စက္႐ံု ၅၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး အထည္ခ်ဳပ္လုပ္သား ငါးသိန္း ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ဆိုသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စက္႐ံု ၁၆ ႐ံုမွ အမ်ဳိးသမီး မ်ားအား ေမးျမန္းသုေတသနျပဳမႈ သည္ အထည္ခ်ဳပ္က႑တစ္ခုလံုး အေပၚ ကိုယ္စားမျပဳႏိုင္ဟုဆို သည္။ ေဆာင္းပါးရွင္ Libby Hogan ၏ အဆိုပါေဆာင္းပါးကို သတင္းဌာနအခ်ဳိ႕တြင္ ဧၿပီလကုန္ ပိုင္းက အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေႏွာင့္ယွက္မႈ
*******************
အဆိုပါ ေဆာင္းပါးတြင္ Libby Hogan က ‘‘ျမန္မာႏိုင္ငံက လုပ္ငန္းခြင္ေတြမွာ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ေႏွာင့္ ယွက္မႈမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ အဆံုး သတ္ေအာင္ အေကာင္းဆံုးလုပ္ မလဲဆိုသည့္ သုေတသနတစ္ခုကို အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမား အဖြဲ႕ (အိုင္အယ္လ္အို)က နည္း ပညာဆိုင္ရာ အႀကံေပးအႀကီး အကဲ ကက္သရင္းက ဦးေဆာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ (၁၀၇) ႀကိမ္ ေျမာက္ အိုင္အယ္လ္အို ညီလာခံ ၌ ထုတ္ေဝမည့္ အဆိုပါသုေတ သနအတြက္ စစ္တမ္းျပဳစုသူမ်ား က ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ စက္႐ံု ၁၆ ႐ံုက အလုပ္သမားမ်ား ႏွင့္ ေျပာဆိုေမးျမန္းခဲ့သည္။ အဆုိ ပါစစ္တမ္းအရ အမ်ဳိးသမီးဝန္ ထမ္းအခ်ဳိ႕သည္ လုပ္ငန္းခြင္ အတြင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေႏွာင့္ယွက္မႈအခ်ဳိ႕ရွိခဲ့သည္ဟု ေဆာင္း ပါးတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ေသာ္ မူရင္းသတင္း ေဆာင္းပါးေရးသားသူႏွင့္ ယင္း ေဆာင္းပါးကို ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ သတင္းဌာနတို႔ထံ အဆိုပါအသင္း ခ်ဳပ္က ဆက္သြယ္ေျဖရွင္းခိုင္း ျခင္းမရွိေသးဘဲ ဆက္သြယ္ အ ေၾကာင္းၾကားရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ၎တို႔ကဆိုသည္။

အဆိုပါ သတင္းေဆာင္းပါး ကို ႏိုင္ငံတကာသတင္းဝက္ဘ္ ဆိုက္ အခ်ဳိ႕တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ေနာက္ 7Day သတင္းဂ်ာနယ္ အပါအဝင္ ျပည္တြင္းသတင္း မီဒီယာအခ်ဳိ႕က ဘာသာျပန္၍ ျပန္လည္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
အဆိုပါေဆာင္းပါးကို ဘာ သာျပန္ ေဖာ္ျပမႈအခ်ဳိ႕ လြဲမွားေန ၿပီး ယင္းေဆာင္းပါးေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း အေပၚ ႏိုင္ငံတကာက အထင္ အျမင္လြဲမွားႏိုင္သျဖင့္ သတင္း စာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္၍ တံု႔ျပန္ရွင္း လင္းရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဦးျမင့္စိုး ကဆိုသည္။

အေရးယူမည္
*********
ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြား ေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒၚစႏၵာမင္း က ေဆာင္းပါးပါ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ကို အေထာက္အထားျဖင့္ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပပါက စစ္ေဆးေပးမည္ျဖစ္ၿပီး မွန္ကန္မႈမရွိလွ်င္ ေရးသားသူကို ျပန္ၿပီးအေရး ယူမည္ဟု ယင္းသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ထုိသို႔ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံု လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေႏွာင့္ယွက္ခံရမႈမ်ား ရွိေနသည္ဆိုသည့္ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ခံႏိုင္ရန္ ခက္ခဲသည့္ အေနအထားတြင္ရွိ ေနသည္ဟု အလုပ္သမားေရးရာ ကူညီေဆာင္ရြက္ေနသူအခ်ဳိ႕က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

နားလည္မႈလြဲ
**********
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသား အလုပ္သမားရာခိုင္ႏႈန္း အနည္း ငယ္သာရွိသျဖင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္ အလမ္းနည္းေၾကာင္း အလုပ္ သမားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမႇင့္ တင္သူမ်ားအဖြဲ႕ (LRDP) တည္ ေထာင္သူ ေဒၚအိေရႊစင္ၫြန္႔က ဆိုသည္။

‘‘နားလည္မႈ လြဲမွားတာလို႔ ေတာ့ ယူဆတယ္။ အထည္ခ်ဳပ္ က႑တစ္ခုတည္းကိုပဲ HighLight လုပ္ဖို႔ ခက္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီလို ျဖစ္စဥ္ေတြ လံုးဝမရွိဘူးလို႔ မေျပာ ႏိုင္ေပမယ့္ အခုေနာက္ပိုင္း လိင္ ပိုင္းဆိုင္ရာ ေႏွာင့္ယွက္ခံရမႈေတြ နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တိုင္ၾကားမႈေတြက မရွိသေလာက္ပါ’’ဟု ၎ကေျပာ သည္။

source 7 Day Daily

Read 574 times
Rate this item
(0 votes)