What's new၄,၈၀၀ က အေကာင္းဆုံးအေျဖ ဟုတ္ရဲ႕လား

ဒုိင္ခံ ေျဖရွင္းေနရသည့္ ျပႆနာတစ္ခု ေျပလည္သြားသျဖင့္ ဦးေအးေသာင္း တစ္ေယာက္ အ နည္းငယ္စိတ္သက္သာသြားသည္။


ဒုတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္ ၾကန္႔ၾကာေနသည့္ အနည္း ဆုံးအခေၾကးေငြႏႈန္းထားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဧၿပီလကုန္ပုိင္းကစတင္ကာ စက္႐ုံလုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕၏ ‘ဘယ္ေတာ့အတည္ျပဳမွာလဲ’ ဟူသည့္ ေမးျမန္းမႈ၊ အလုပ္သမားမ်ား၏ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ား ေၾကာင့္ ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္စီမံ ခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ဦးေအး ေသာင္း ၾကားညပ္ခဲ့ရသည္။

ကုိယ္တုိင္လည္း စက္႐ုံလုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္သျဖင့္ အနည္းဆုံးအခ ေၾကးေငြႏႈန္းထား ထုတ္ျပန္မည့္ရက္ကုိ ေစာင့္ဆိုင္းသူမ်ားတြင္ ဦးေအးေသာင္းလည္း အပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။ ထုိကိစၥသည္သူေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ကိစၥ မဟုတ္သျဖင့္ ညႇိႏႈိင္းေပး႐ုံသာ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။

အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆုိင္ရာအမ်ိဳးသား ေကာ္မတီက ျပည္ေထာင္စု အစုိးရ အဖြဲ႕၏အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေမလ ၁၄ ရက္တြင္ အနည္းဆုံးလုပ္ခႏႈန္း က်ပ္ ၄,၈၀၀ ကုိအတည္ျပဳေၾကညာခဲ့သည္။

‘‘အခုေတာ့ ျပႆနာတစ္ရပ္ေတာ့ ရွင္းသြားၿပီ။ ေရွ႕ဆက္ဘာ ျဖစ္မယ္ မသိေသးဘူး’’ ဟု ေၾက ညာခ်က္ထြက္ရွိလာၿပီးေနာက္ ဦး ေအးေသာင္းက စိတ္ေပါ့ပါးဟန္ ျဖင့္ ေျပာသည္။
သုိ႔ေသာ္ အနည္းဆုံးအခ ေၾကးေငြႏႈန္းထားထုတ္ျပန္ၿပီး ေနာက္ ႐ုိက္ခတ္လာမည့္ျပႆနာမ်ားကုိမူ သူႀကိဳမေတြးထားမိေပ။

ဦးသိန္းစိန္အစုိးရလက္ထက္ က အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြႏႈန္း ထားကုိ တစ္ရက္က်ပ္ ၃,၆၀၀ အ ျဖစ္ ၂၀၁၅ စက္တင္ဘာ၌ စတင္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ၂ ႏွစ္လွ်င္ တစ္ ႀကိမ္ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ႏိုင္သည္ ဆုိသည့္ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အရ ဒီခ်ဳပ္အစုိး ရလက္ထက္တြင္ ႏႈန္းထားျပင္ ဆင္ရန္ အခ်ိန္က်လာျခင္းျဖစ္ သည္။

အစုိးရကအနည္းဆုံးအခ ေၾကးေငြသတ္မွတ္ေရးဆုိင္ရာ အ မ်ိဳးသားေကာ္မတီကုိ ၂၀၁၇ ေဖ ေဖာ္၀ါရီတြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ႏႈန္းထားျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရန္ လုပ္ ငန္းစတင္ခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ ၂ ႏွစ္ျပည့္သည့္ စက္တင္ဘာတြင္ ႏႈန္းထားသစ္ အတည္ျပဳႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ သတ္ မွတ္ကာလထက္ ရွစ္လခန္႔ေက်ာ္ လြန္ၿပီးမွသာ က်ပ္ ၄,၈၀၀ ကုိ အ တည္ျပဳႏုိင္ခဲ့သည္။

ယင္းသုိ႔အတည္ျပဳခဲ့သည့္ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြက်ပ္ ၄,၈၀၀ သည္အလုပ္ရွင္၊အလုပ္သ မားႏွစ္ဖက္စလုံးက လက္ခံထား သည့္ႏႈန္းထားေတာ့ မဟုတ္ေပ။

အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြႏႈန္း ထားကုိ အလုပ္သမားမ်ားက တစ္ ရက္လုပ္ခက်ပ္ ၅,၆၀၀ အထိေပး ရန္ေတာင္းဆုိခဲ့ၿပီး အလုပ္ရွင္မ်ား က က်ပ္ ၄,၀၀၀ ခန္႔သာေပးႏုိင္ မည္ဟု အဆုိျပဳခဲ့သည္။

ယင္းႏႈန္းထားႏွစ္ခုကုိ ၾကားခ်ကာ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆုိင္ရာအမ်ိဳးသား ေကာ္မတီက က်ပ္ ၄,၈၀၀ ဟု သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ ႏႈန္း ထားသည္ အလုပ္သမားမ်ားအ တြက္ လုံေလာက္သည့္ႏႈန္းထား မဟုတ္ေသာ္လည္း အတည္ျပဳ ေၾကညာလုိက္ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္၍လည္းအရာမထင္ ေတာ့ေပ။

‘‘က်ပ္ ၄,၈၀၀ ဟာအလုပ္ သမားေတြအတြက္ ဘယ္လုိမွ ဖူလုံႏုိင္မွာမဟုတ္ဘူးဆုိတာကုိ စစ္တမ္းေတြနဲ႔တင္ျပခဲ့ၿပီးသားပါ။ အလုပ္သမားေတြ ေတာင္းဆိုတဲ့ ႏႈန္းထားမရရွိတဲ့အတြက္ေတာ့ စိတ္မေကာင္းဘူး’’ ဟု အလုပ္ သမားေရးရာေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အနာဂတ္အလင္းတန္းမ်ားဆုံ မွတ္အဖြဲ႕ ဒါ႐ုိက္တာေဒၚသက္ သက္ေအာင္ကေျပာသည္။

အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ၿပီးေနာက္ အလုပ္သမား မ်ားစုိးရိမ္ေနသည့္အခ်က္သည္ တိုးျမႇင့္လုိက္သည့္အနည္းဆုံး လုပ္ခ၏အက်ိဳးရလဒ္ကုိ ခံစားခြင့္ မရမည္ကုိျဖစ္သည္။

‘‘အရင္ ၃,၆၀၀ သတ္မွတ္ တုန္းကလည္း သတ္မွတ္ႏႈန္းအ တိုင္းမရၾကတာေတြရွိေတာ့ ဒီ တစ္ႀကိမ္လည္း အဲဒီလုိျဖစ္လာမွာ မလုိလားဘူး။ ၿပီးေတာ့အေျခခံ အလုပ္သမားအျပင္ ရာထူးအဆင့္ လုိက္လုပ္ခေတြကုိလည္း လုိက္ ၿပီးတိုးေပးဖုိ႔ေမွ်ာ္လင့္တယ္’’ ဟု ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္ရွိ အထည္ ခ်ဳပ္စက္႐ုံမွ ကုိမ်ိဳးေအာင္က ေျပာ သည္။

အလုပ္သမားမ်ား၏ အေျခခံ အနည္းဆုံးလုပ္ခသည္ ယခင္က ထက္တစ္ရက္လွ်င္ က်ပ္ ၁,၂၀၀ တိုးလာျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း အ ေျခခံစားေသာက္ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ၂ ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္းတုိးျမႇင့္လာ မႈႏွင့္ယွဥ္ပါက မေျပာပေလာက္ဟု အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ ကလည္း မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ အ ေျခခံစားေသာက္ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား သည္ ၂၀၁၅ ကထက္ ၂၀ ရာခုိင္ ႏႈန္းေက်ာ္ တုိးျမႇင့္လာသည္ဟု ၎တို႔က ယခုႏွစ္ဆန္းပုိင္းက ေကာက္ယူခ့ဲသည့္ စစ္တမ္းမ်ားကုိ အေျခခံ၍ေျပာသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းထိန္း ေပးဖုိ႔ေတာင္းဆိုလုိေၾကာင္း လႈိင္ သာယာစက္မႈဇုန္မွ အထည္ခ်ဳပ္ အလုပ္သမားမျဖဴျဖဴက ၎၏ ဆႏၵကုိေျပာသည္။

‘‘ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ အစုိးရ ကအတည္ျပဳလုိက္ၿပီဆုိေတာ့ အ လုပ္သမားေတြဘက္ကလည္း လက္ခံရေတာ့မွာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔အလုပ္သမားေတြ ေတာင္းဆုိခဲ့တဲ့ ၅,၆၀၀ က်ပ္ျပည့္ ေအာင္ဘယ္လုိနည္းနဲ႔ရယူမလဲ ဆုိတာ ျပန္တြက္ခ်က္ဖုိ႔လုိလာ တယ္’’ ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံစက္မႈလက္ မႈႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေပါင္းစုံ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MICS) အေထြေထြအတြင္းေရး မွဴးခ်ဳပ္ ကုိသက္ႏွင္းေအာင္က ေျပာသည္။

အလုပ္သမားမ်ားေမွ်ာ္လင့္ သည့္လုပ္ခႏႈန္းထားရရွိေစရန္ အ လုပ္ရွင္မ်ားဘက္က စြမ္းေဆာင္ ရည္အခေၾကးေငြမ်ား၊ ကြၽမ္းက်င္ ေၾကးမ်ားျဖင့္ ျဖည့္ေပးပါက အ ဆင္ေျပႏိုင္သည္ဟု ၎ကေမွ်ာ္ လင့္ထားသည္။

သုိ႔ေသာ္ အလုပ္ရွင္အခ်ိဳ႕ သည္ အနည္းဆုံးလုပ္ခလစာတုိး ေပးရျခင္းေၾကာင့္ ေငြေၾကးကုန္ က်မႈျပန္ကာမိေစေရး ယခင္က ေပးထားသည့္အပုိဆုေၾကးမ်ားကုိ ျဖတ္ေတာက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသ ျဖင့္ ကုိသက္ႏွင္းေအာင္ေမွ်ာ္လင့္ ထားသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ရန္ လြယ္ကူမည္ မဟုတ္ေပ။

အဆိုပါ အပိုဆုေငြမ်ားကို မျဖစ္မေနေပးရမည္ဟု ဥပေဒက ျပ႒ာန္းထားျခင္း မရွိ၍ အလုပ္သ မားမ်ား လုပ္ခလစာတစ္ခုတည္း ကိုသာ အဓိကေမွ်ာ္လင့္ရမည့္ အေျခအေန ျဖစ္လာေစသည္ဟု အလုပ္သမားအေရး ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူ ဦးေအာင္လင္းက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

စက္႐ံုလုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕အေန ျဖင့္ ၂၀၁၅ တြင္ အနည္းဆံုးအခ ေၾကးေငြက်ပ္ ၃,၆၀၀ သတ္မွတ္ စဥ္ကလည္း အလုပ္သမားမ်ားကို မူလကေပးခဲ့သည့္ အပိုဆုေၾကး မ်ား ရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ အလုပ္သမား အင္အားေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ ခဲ့သည့္ အစဥ္အလာရွိခဲ့သည္။

‘‘၄,၈၀၀ က်ပ္ သတ္မွတ္ ေတာ့လည္း ကြၽန္ေတာ္စိုးရိမ္တာ က အလုပ္သမားေတြရဲ႕ အပိုဆု ေၾကး (တိုင္) ေတြျဖဳတ္တာ၊ အ လုပ္သမားအင္အား ေလွ်ာ့တာ ေတြပဲ။ အခုလည္းျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ ကိစၥေတြ’’ ဟု ဦးေအာင္လင္းက ေျပာသည္။

ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အလုပ္ရွင္မ်ားက ဥပေဒေဘာင္အတြင္းက ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္၍ အ ျပစ္တင္ရန္ ခက္ခဲသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

‘‘သူကလည္း သူတြက္ေျခကိုက္ေအာင္ လုပ္ေတာ့မွာေလ။ ဥပေဒမွာ အဲဒီလိုမလုပ္ရဘူးလို႔ မတားျမစ္ထားတာ’’ ဟု ဦးေအာင္ လင္းက ေျပာသည္။

အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ အတည္ျပဳေၾကညာသည့္ အမိန္႔စာ၌ အလုပ္သမားမ်ား မူလရရွိခဲ့သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို အလုပ္ရွင္မ်ားက ရပ္ဆိုင္းျခင္းမျပဳလုပ္ရန္ ဟူသည့္အခ်က္ ထည့္သြင္းရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း လက္ ေတြ႕တြင္ ျဖစ္မလာခဲ့ဟု အနည္း ဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရး ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ ဦးေနာ္ေအာင္က ဆိုသည္။

‘‘ျပႆနာေတြ ေလ်ာ့နည္း ေအာင္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ႀကိဳၿပီး ေတာင္းဆိုခဲ့တာပါ။ အဲဒီအခ်က္ ပါမလာတဲ့အတြက္ ေနာက္ပိုင္း ျပႆနာေတြ ႐ႈပ္ေထြးလာႏိုင္စရာ ရွိတယ္’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ၿပီးေနာက္ အလုပ္သမားမ်ား အဓိကရင္ဆိုင္ ရမည့္ အျခားျပႆနာတစ္ရပ္သည္ အခ်ိန္ပိုေခၚယူမႈ ေလွ်ာ့ခ် လာႏုိင္သည့္ကိစၥျဖစ္သည္။

အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ လစာ ႏႈန္းထားနည္းပါးေနခ်ိန္တြင္ မိ သားစုစားဝတ္ေနေရး ဖူလံုေရး အခ်ိန္ပိုလုပ္ခကိုသာ အားထား လာရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိသတ္မွတ္သည့္ တစ္ ရက္လုပ္ခ က်ပ္ ၄,၈၀၀ ေၾကာင့္ အေျခခံ အလုပ္သမားတစ္ဦး၏ လစာသည္ က်ပ္ တစ္သိန္းခြဲခန္႔ (၁၄၄,၀၀၀) ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ပံုမွန္ အခ်ိန္ပို ၅၂ နာရီလုပ္ရမည္ ဆိုပါ က က်ပ္ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ (၆၂,၄၀၀ ခန္႔) အပိုရရွိမည္ ျဖစ္ သည္။

အဆိုပါ အခ်ိန္ပိုေၾကးႏွင့္ လစာေငြေပါင္းပါက အေျခခံ အ လုပ္သမားတစ္ဦး၏ တစ္လဝင္ ေငြသည္ က်ပ္ႏွစ္သိန္းေက်ာ္အထိ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီးယခင္ က်ပ္ ၃,၆၀၀ သတ္မွတ္စဥ္ကထက္ က်ပ္ ၅၀,၀၀၀ ေက်ာ္ပို၍ ရရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အနည္းဆံုးအခ ေၾကးေငြ ႏႈန္းထားတိုးျမင့္လာျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိန္ပိုေခၚယူေစခိုင္းျခင္း ကို ေလွ်ာ့ခဲ့မည္ဆိုပါက အ လုပ္သမားမ်ားသည္ အခ်ိန္ပို ေၾကး က်ပ္ ၆၂,၄၀၀ နစ္နာႏိုင္ ေၾကာင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ မ်ားက ဆိုသည္။

‘‘တခ်ိဳ႕အလုပ္ရွင္ေတြက အခ်ိန္ပိုေခၚယူမႈ မလုပ္ေတာ့ဘဲနဲ႔ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတိုးေအာင္ ညႇစ္ ယူတာမ်ိဳးေတြ ရွိလာႏိုင္တယ္။ အ ထည္ဘယ္ေလာက္ထိ ၿပီးေအာင္ လုပ္ရမယ္။ သတ္မွတ္အေရအ တြက္ျပည့္ၿပီးရင္ အပိုထြက္လာတဲ့ အေပၚ စြမ္းေဆာင္ရည္ေၾကးေပး မယ္ဆိုတာမ်ိဳးေတြ လုပ္လာႏိုင္ တယ္’’ ဟု ဦးေအာင္္လင္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိစက္႐ံုလုပ္ငန္းခြင္အခ်ိဳ႕၌ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ တိုးျမႇင့္ၿပီးေနာက္ အခ်ိန္ပိုေခၚယူမႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ျပင္ဆင္ေနမႈမ်ား ေတြ႕ျမင္လာရသျဖင့္ ဝင္ေငြ ေလ်ာ့နည္းမည္ကို စိုးရိမ္ေနရ ေၾကာင္း လႈိင္သာယာစက္မႈဇုန္မွ အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမား မသီ တာေအာင္က ေျပာသည္။

‘‘စက္႐ံုမွာလည္း အခ်ိန္ပို ေလွ်ာ့မယ္ဆိုၿပီး ၾကားေနရတယ္။ အဲဒီလိုေတြသာျဖစ္လာရင္ အလုပ္သမားေတြအတြက္က အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ တုိးတယ္ သာေျပာတယ္။ ဘာမွထူးလာမွာ မဟုတ္ဘူး’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ အနည္းဆံုးအခ ေၾကးေငြ သတ္မွတ္မႈတြင္ အလုပ္ ရွင္မ်ားအတြက္ အားသာေစသည့္ အခ်က္မ်ားရွိေနသည့္အေပၚ အ လုပ္သမားမ်ားက ကန္႔ကြက္ သည္။

အထူးသျဖင့္ အလုပ္သင္ အလုပ္သမားမ်ား၊ အစမ္းခန္႔အ လုပ္သမားမ်ားသည္ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ ႏႈန္းထားအတိုင္း ခံစားခြင့္ မရရွိသည့္အခ်က္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎တို႔ကဆိုသည္။

အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ နည္းဥပေဒအရ အလုပ္သင္ အ လုပ္သမားမ်ားသည္ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြႏႈန္းထား၏ ၅၀ ရာ ခိုင္ႏႈန္း၊ အစမ္းခန္႔အလုပ္သမား မ်ားသည္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာသံုး လစီ ခံစားခြင့္ရရွိမည့္အခ်က္ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ယင္းသတ္မွတ္ခ်က္ကို အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြက်ပ္ ၃,၆၀၀ မသတ္မွတ္မီကတည္းက အျငင္းပြားေနၿပီး ယခုအထိ ထုိ အခ်က္ ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ျခင္း မရွိ ေသးေပ။
ထိုသို႔အနည္းဆံုး အခေၾကး ေငြ သတ္မွတ္မႈေၾကာင့္ အလုပ္သ မားမ်ားဘက္က စိုးရိမ္သည့္ နည္းတူ အျခားတစ္ဖက္၌ အလုပ္ ရွင္အခ်ိဳ႕က ညည္းတြားေနသည္။

‘‘အလုပ္ရွင္ေတြဘက္က အားသာတယ္လို႔ ဘယ္လိုျမင္လဲ မေျပာတတ္ဘူး။ ေသခ်ာတာက ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ငန္းရွင္ ေတြက စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ပိုၿပီး ရင္ ဆိုင္ရဖို႔ရွိေနတယ္’’ ဟု အထည္ ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာ သည္။

အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြႏႈန္း ထားအသစ္ေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္ မ်ားအေပၚ အားသာေစမည့္အ ခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိမေနဘဲလက္ရွိ ထက္ပို၍ ႐ုန္းကန္ရမည့္ အေျခ အေနရွိေနေၾကာင္း အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က ဆိုသည္။

‘‘လုပ္အားခ တစ္ခုတည္း တင္မဟုတ္ဘူး။ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ယွဥ္ၿပီးေအာ္ဒါရရွိဖို႔၊ ကုန္ထုတ္ စြမ္းအားျမႇင့္ဖို႔ေတြကအစ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ အရင္ကထက္ ပိုႀကိဳးစား ရေတာ့မွာ’’ ဟု အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ ငန္းရွင္ဦးသန္းႏိုင္က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္အလုပ္သမားမ်ား စိုးရိမ္ေနသည့္ အပိုဆုေၾကးေငြ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ အခ်ိန္ပိုေခၚယူမႈ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ရွိ၊ မရွိ အလုပ္ရွင္အ ခ်ိဳ႕က အတည္ျပဳေျပာၾကားျခင္း မရွိေပ။

အားသာခ်က္၊ အားနည္း ခ်က္ေတြကေတာ့ ကိုယ္စီရွိမွာပဲ ေလ။ ဒီအခက္အခဲေတြကိုအလုပ္ ရွင္၊ အလုပ္သမားေတြႏွစ္ဖက္ ေပါင္းစပ္ ေျဖရွင္းရင္ေတာ့ ျပႆနာမရွိႏိုင္ပါဘူး။ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ကေတာ့အလုပ္ရွင္၊ အ လုပ္သမားမိသားစုလို သေဘာ ထားၿပီးစုစုစည္းစည္း လုပ္ေဆာင္ ၾကဖို႔ပဲ တိုက္တြန္းခ်င္တယ္’’ ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္ဦးသိန္းေအာင္ ကအႀကံျပဳသည္။

အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြႏႈန္း ထားသတ္မွတ္ၿပီးေနာက္ျဖစ္ေပၚ လာႏိုင္သည့္ ျပႆနာမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ေျဖရွင္းေဆာင္ ရြက္ရန္ဌာနအေနျဖင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ ဆင္ထားေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အား၀န္ႀကီးဌာနတာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးကေျပာသည္။

‘‘ဌာနအေနနဲ႔ကအလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားဆက္ဆံေရးအဆင္ ေျပဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္တယ္။ ဘယ္သူသာေစ၊နာေစဆိုတာမရွိ ပါဘူး’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္အနည္းဆံုးအခ ေၾကးေငြႏႈန္းထားအသစ္ သတ္ မွတ္ၿပီးျဖစ္၍ ၂ ႏွစ္တာကာလကို ယင္းႏႈန္းထားျဖင့္သာ ဆက္သြားရ မည္ျဖစ္သည္။

အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားအ မ်ားစုအေနျဖင့္ ၂ႏွစ္တာျဖတ္သန္း ရမည့္ကာလအတြင္းႀကံဳေတြ႕လာ ရမည့္စိန္ေခၚမႈမ်ားအတြက္စိုးရိမ္ စိတ္မ်ားကိုယ္စီရွိေနသည္။

ဦးေအးေသာင္းအေနျဖင့္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြႏႈန္းထား ေၾကညာခ်က္ေၾကာင့္ ျပႆနာ အခ်ိဳ႕ေျပလည္ခဲ့၍ စိတ္သက္သာ ရေသာ္လည္း ထိုေၾကညာခ်က္ ေၾကာင့္ပင္ စိတ္႐ႈပ္စရာအေျခအ ေနႀကံဳလာခဲ့ျပန္သည္။

ထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ ျငာစာတြင္ ‘ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ အဖြဲ႕၏အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ယေန႔ ထုတ္ျပန္သည့္ေန႔မွစ၍ သတ္မွတ္ လိုက္သည္’ ဆိုသည့္ေဖာ္ျပခ်က္ ပါ၀င္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

‘‘အလုပ္သမားေတြက ဘာ လို႔လအစကသတ္မွတ္မေပးတာ လဲေမးတယ္။ အလုပ္ရွင္ေတြက​ဘယ္လိုေပးရမွာလဲေမးတယ္။ ဒီ လကုန္လို႔လစာထုတ္ရင္ဘာ အ သံေတြထြက္လာဦးမလဲမသိဘူး’’ ဟု ဦးေအးေသာင္းကညည္းတြား သည္။

မုိးမင္း 7daydaily.com

link 4800

Read 428 times
Rate this item
(0 votes)