What's newခ်ဳပ္ထည္တင္ပု႔ိမႈ အီးယူ အဓိကက်

အထည္ခ်ဳပ္က႑ ေရွ႕အလားအလာ ေကာင္းမြန္ေရးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အီးယူတုိ႔အၾကား ဆက္ဆံေရးအေျခအေန ေကာင္းမြန္ျခင္းအေပၚ မူတည္ေနသည္။

အီးယူႏုိင္ငံမ်ားမွ CMP ခ်ဳပ္ထည္မ်ား ေအာ္ဒါမွာသည့္ ပမာဏသည္ ယခုႏွစ္တြင္ ၂ ဆ ျဖစ္လာသည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚခုိင္ခုိင္ႏြယ္က ေျပာသည္။
ယခင္ႏွစ္က ေအာ္ဒါမွာၾကားသည္မွာ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၉၀ ၀န္းက်င္ရွိခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ယခုအခါ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၈၀ ရွိသည္ဟု ၎က ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လက ေျပာျပခဲ့သည္။

အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ားတြင္ အမ်ားဆုံးမွာ ေတာင္ကုိရီးယားမွ လာရာက္လုပ္ကုိင္လ်က္ ရွိေသာ စက္႐ုံမ်ား ျဖစ္သည္။
ျပည္ပတင္ပုိ႔မႈတြင္ အမ်ားဆုံး တင္ပုိ႔လ်က္ ရွိသည္မွာ အီးယူႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္သည္။
ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္သည့္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ားတြင္ အမ်ားစုသည့္ ေတာင္ကုိရီးယား၊ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ထုိင္၀မ္တုိ႔မွ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ထုတ္လုပ္သည့္ ကုန္ေခ်ာ ခ်ဳပ္ထည္မ်ားကုိ တင္သြင္းလ်က္ရွိသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားမွာ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကုိရီးယားႏွင့္ အီးယူတုိ႔ ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္ ဘ႑ာေရး ႏွစ္အစ ဧၿပီလမွ ဇူလုိင္လကုန္အထိ CMP ခ်ဳပ္ထည္မ်ား း CMP အထည္ခ်ဳပ္က႑သည္ ကန္ေဒၚလာ ၁.၄ ဘီလ်ံေက်ာ္ တင္ပုိ႔ခဲ့သည္။ ယခင္ႏွစ္ ပထမေလးလအတြင္းတြင္ ကန္ေဒၚလာ ၇၀၄ သန္း တင္ပုိ႔ခဲ့သည္။

Read 562 times
Rate this item
(0 votes)