What's new

×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 845


စီးပြားေရးပုိင္း ယုံၾကည္မႈေလ်ာ့က်

(zaw+uni) Roland Berger မွ ျမန္မာႏုိင္ငံ စီးပြားေရးနယ္ပယ္ကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တုိ႔မွာ စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ၿပီး ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကုိ ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီး စစ္တမ္းကုိ ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ပါတယ္။


လာမယ့္ ၁၂ လအတြင္းမွာ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ၿပီး အေကာင္းဘက္ကုိ ေရာက္သြားမလားဆုိတာကုိ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးၾကတာမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ေကာင္းမြန္မယ္လုိ႔ ယူဆသူ ၇၄% ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ၄၉% သာ ရွိပါေတာ့တယ္။ အဲဒီစစ္တမ္းက ရခုိင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥ မေပၚခင္မွာ ေမးျမန္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရခုိင္အေရးကိစၥ မတည္ၿငိမ္မႈနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ ဖိအားေပး တုံ႔ျပန္မႈေတြ ေပၚေပါက္ေနတာေၾကာင့္ ျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ အသစ္ေတြ ေႏွာင့္ေႏွးဖြယ္ရာ ရွိေနပါတယ္။
စီးပြားေရးပုိင္း ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈလည္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ အသီးသီးမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကထက္ ေလ်ာ့က်ပါတယ္။ သက္ေမြးပညာပုိင္း ၀န္ေဆာင္မႈနယ္ပယ္မွာ ၁၄%၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းနယ္ပယ္မွာ ၃၂% ေလ်ာ့က်သြားတယ္။ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ား ႀကီးစုိးေနၿပီး ျပည္ပမွ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အသည္းအသန္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနရတဲ့ လက္လီအေရာင္းက႑မွာေတာ့ ၄၃% ေလ်ာ့က်ပါတယ္။
ကုမၸဏီေတြ ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြမွာ အဓိကက်တဲ့ ေလးခုကုိ စစ္တမ္းမွာ တင္ျပထားတယ္။ ကၽြမ္းက်င္၀န္ထမ္း ရွားပါးျခင္း၊ အစိုးရရဲ႕ စီးပြားေရး မူ၀ါဒ ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈ မရွိျခင္း၊ ဥပေဒပုိင္းမွာ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းလုိ႔မရတဲ့ ၀န္းက်င္ျဖစ္ေနျခင္းနဲ႔ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ ျပ႒ာန္းတာနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ မခန္႔မွန္းႏုိင္ဘဲ အတပ္ေျပာရခက္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီေရာဂါလကၡဏာေတြ ရွိေနတာေၾကာင့္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္ဖုိ႔ ေႏွးေကြးေနေစပါတယ္။ ျပည္တြင္းကုမၸဏီေတြရဲ႕ ေက်နပ္အားရမႈဟာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ ၅၈% ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ၃၇% သုိ႔ ေလ်ာ့က်သြားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီေတြမွာ တုိးခ်ဲ႕ဖုိ႔နဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖုိ႔ အစီအစဥ္ေတြ ရွိေနပါတယ္။ မႏွစ္ကထက္ေတာ့ ေႏွးေကြးလိမ့္မယ္။ ကၽြမ္းက်င္၀န္ထမ္း အလုံအေလာက္ မရွိျခင္းကုိ ရင္ဆုိင္ေနၾကရတဲ့ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီေတြမွာ ၇၂% က သင္တန္းေပးဖုိ႔နဲ႔ ၀န္ထမ္းေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္သြားၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဆက္တည္းမွာ ၀န္ထမ္းေတြ အလုပ္မွ ထြက္မသြားေအာင္ ထိန္းေပးထားမယ့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြကုိ က်င့္သုံးဖုိ႔ လုိပါလိမ့္မယ္။ စစ္တမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားတာမွာ ၀န္ထမ္းေတြမွာ ၈၀% ဟာ အလုပ္မွာ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ လုပ္သက္ ၃ ႏွစ္သာ တည္တံ့တာ ေတြ႕ရတယ္။ ဒီေတာ့ အလုပ္ထြက္တာ အလုပ္ေျပာင္းတာ ျမင့္မားေနတဲ့အျပင္ ျပည္ပထြက္ခြာ လုပ္ကုိင္ျခင္းမ်ားလည္း မ်ားျပားေနပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းေတြကုိ တစ္ဖက္မွာ သင္တန္းေပး၊ အဆင့္ျမႇင့္ေပးၿပီး အျခားတစ္ဖက္မွာေတာ့ ကုမၸဏီမွ စြဲၿမဲေအာင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြ ရွိေနဖုိ႔ လုိပါလိမ့္မယ္။ ကုမၸဏီတြင္းမွာ အားေမြးထားတာထက္ ျပင္ပရင္းျမစ္မွ ရယူသုံးစြဲတဲ့ဓေလ့ ျဖစ္တဲ့ gig economy ပုံစံမ်ဳိးေတြလည္း ေတြ႕ေနရပါတယ္။ အခ်ိန္ျပည့္၀န္ထမ္းအစား ျပင္ပကုိ ပုတ္ျပတ္ျဖင့္ အလုပ္အပ္ႏွံ လုပ္ကုိင္ျခင္းျဖင့္ ၀န္ထမ္းကုိ လုိအပ္သည့္အခ်ိန္ ဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ လစာေပးေနရတဲ့အျပင္ ၀န္ထမ္းရဲ႕ ကရိကထေတြအတြက္ စရိတ္စကေတြပါ ကုန္က်ဖုိ႔ မလုိေတာ့ပါဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ စရိတ္သက္သာတဲ့နည္းလမ္းကုိ ေရြးခ်ယ္မႈေတြ ရွိေနပါၿပီ။ စမတ္ဖုန္းမွာ အလုပ္ခုိင္းလုိသူေတြနဲ႔ အလုပ္လုပ္လုိသူတုိ႔ကုိ ခ်ိတ္ဆက္ေပးမယ့္ အက္ပ္ေတြ လာမယ့္ ငါးႏွစ္အတြင္း ေပၚေပါက္လာႏုိင္ပါတယ္။ Uber နဲ႔ Grab လုိ ျပည္ပလုပ္ငန္းမွ ျပည္တြင္း လုပ္သားေဈးကြက္ထဲ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္တာမ်ဳိးျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။

စီးပြားေရး ႀကီးထြားဖုိ႔ အစုိးရမွ အေရးႀကီးကိစၥအျဖစ္ လုပ္ကုိင္ဖုိ႔ ပုဂၢလိက စီးပြားေရး အသုိင္းအ၀န္းမွ အဆုိတင္ျပတာမွာ တည္ၿငိမ္တဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိေရးကုိ အမ်ားစုက တင္ျပထားၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူဦးေရရဲ႕ ၃၅% သာ ပင္မဓာတ္အားလုိင္းမွ ဓာတ္အား ရရွိေသးတဲ့ အေျခအေနျဖစ္လုိ႔ မေမွ်ာ္လင့္အပ္တဲ့အရာ ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

 

UNICODE

စီးပွားရေးပိုင်း ယုံကြည်မှုလျော့ကျ
==========================
Roland Berger မှ မြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေးနယ်ပယ်ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် နှင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တို့မှာ စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ပြီး တွေ့ရှိချက်များကို နှိုင်းယှဉ်ပြီး စစ်တမ်းကို ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်။
လာမယ့် ၁၂ လအတွင်းမှာ တိုးတက်ကောင်းမွန်ပြီး အကောင်းဘက်ကို ရောက်သွားမလားဆိုတာကို ထင်မြင်ချက်ပေးကြတာမှာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်က ကောင်းမွန်မယ်လို့ ယူဆသူ ၇၄% ရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာတော့ ၄၉% သာ ရှိပါတော့တယ်။ အဲဒီစစ်တမ်းက ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးကိစ္စ မပေါ်ခင်မှာ မေးမြန်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရခိုင်အရေးကိစ္စ မတည်ငြိမ်မှုနဲ့ နိုင်ငံတကာရဲ့ ဖိအားပေး တုံ့ပြန်မှုတွေ ပေါ်ပေါက်နေတာကြောင့် ပြည်ပမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ အသစ်တွေ နှောင့်နှေးဖွယ်ရာ ရှိနေပါတယ်။
စီးပွားရေးပိုင်း ယုံကြည်စိတ်ချမှုလည်း စီးပွားရေး လုပ်ငန်းနယ်ပယ် အသီးသီးမှာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်ကထက် လျော့ကျပါတယ်။ သက်မွေးပညာပိုင်း ဝန်ဆောင်မှုနယ်ပယ်မှာ ၁၄%၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှာ ၃၂% လျော့ကျသွားတယ်။ ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းများ ကြီးစိုးနပြေီး ပြည်ပမှ ဖက်စပ်လုပ်ငန်းများကို အသည်းအသန် ယှဉ်ပြိုင်နေရတဲ့ လက်လီအရောင်းကဏ္ဍမှာတော့ ၄၃% လျော့ကျပါတယ်။
ကုမ္ပဏီတွေ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေမှာ အဓိကကျတဲ့ လေးခုကို စစ်တမ်းမှာ တင်ပြထားတယ်။ ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်း ရှားပါးခြင်း၊ အစိုးရရဲ့ စီးပွားရေး မူဝါဒ ရှင်းလင်းပြတ်သားမှု မရှိခြင်း၊ ဥပဒေပိုင်းမှာ ကြိုတင်ခန့်မှန်းလို့မရတဲ့ ဝန်းကျင်ဖြစ်နခြေင်းနဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ ပြဋ္ဌာန်းတာနဲ့ပတ်သက်လို့ မခန့်မှန်းနိုင်ဘဲ အတပ်ပြောရခက်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီရောဂါလက္ခဏာတွေ ရှိနေတာကြောင့် ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဝင်ရောက်ဖို့ နှေးကွေးနေစေပါတယ်။ ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီတွေရဲ့ ကျေနပ်အားရမှုဟာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ ၅၈% ရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာတော့ ၃၇% သို့ လျော့ကျသွားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြည်တွင်း ကုမ္ပဏီတွေမှာ တိုးချဲ့ဖို့နဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ အစီအစဉ်တွေ ရှိနေပါတယ်။ မနှစ်ကထက်တော့ နှေးကွေးလိမ့်မယ်။ ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်း အလုံအလောက် မရှိခြင်းကို ရင်ဆိုင်နကြေရတဲ့ ပြည်တွင်း ကုမ္ပဏီတွေမှာ ၇၂% က သင်တန်းပေးဖို့နဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ လုပ်ဆောင်သွားကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဆက်တည်းမှာ ဝန်ထမ်းတွေ အလုပ်မှ ထွက်မသွားအောင် ထိန်းပေးထားမယ့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကို ကျင့်သုံးဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ စစ်တမ်းမှာ ဖော်ပြထားတာမှာ ဝန်ထမ်းတွေမှာ ၈၀% ဟာ အလုပ်မှာ ပျမ်းမျှအားဖြင့် လုပ်သက် ၃ နှစ်သာ တည်တံ့တာ တွေ့ရတယ်။ ဒီတော့ အလုပ်ထွက်တာ အလုပ်ပြောင်းတာ မြင့်မားနေတဲ့အပြင် ပြည်ပထွက်ခွာ လုပ်ကိုင်ခြင်းများလည်း များပြားနေပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဝန်ထမ်းတွေကို တစ်ဖက်မှာ သင်တန်းပေး၊ အဆင့်မြှင့်ပေးပြီး အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ ကုမ္ပဏီမှ စွဲမြဲအောင် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ ရှိနေဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ကုမ္ပဏီတွင်းမှာ အားမွေးထားတာထက် ပြင်ပရင်းမြစ်မှ ရယူသုံးစွဲတဲ့ဓလေ့ ဖြစ်တဲ့ gig economy ပုံစံမျိုးတွေလည်း တွေ့နေရပါတယ်။ အချိန်ပြည့်ဝန်ထမ်းအစား ပြင်ပကို ပုတ်ပြတ်ဖြင့် အလုပ်အပ်နှံ လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် ဝန်ထမ်းကို လိုအပ်သည့်အချိန် ဟုတ်သည်ဖြစ်စေ မဟုတ်သည်ဖြစ်စေ လစာပေးနေရတဲ့အပြင် ဝန်ထမ်းရဲ့ ကရိကထတွေအတွက် စရိတ်စကတွေပါ ကုန်ကျဖို့ မလိုတော့ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် စရိတ်သက်သာတဲ့နည်းလမ်းကို ရွေးချယ်မှုတွေ ရှိနေပါပြီ။ စမတ်ဖုန်းမှာ အလုပ်ခိုင်းလိုသူတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်လိုသူတို့ကို ချိတ်ဆက်ပေးမယ့် အက်ပ်တွေ လာမယ့် ငါးနှစ်အတွင်း ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါတယ်။ Uber နဲ့ Grab လို ပြည်ပလုပ်ငန်းမှ ပြည်တွင်း လုပ်သားဈေးကွက်ထဲ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်တာမျိုးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။

စီးပွားရေး ကြီးထွားဖို့ အစိုးရမှ အရေးကြီးကိစ္စအဖြစ် လုပ်ကိုင်ဖို့ ပုဂ္ဂလိက စီးပွားရေး အသိုင်းအဝန်းမှ အဆိုတင်ပြတာမှာ တည်ငြိမ်တဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိရေးကို အများစုက တင်ပြထားကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူဦးရေရဲ့ ၃၅% သာ ပင်မဓာတ်အားလိုင်းမှ ဓာတ်အား ရရှိသေးတဲ့ အခြေအနဖြေစ်လို့ မမျှော်လင့်အပ်တဲ့အရာ ဖြစ်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။

 

Read 780 times
Rate this item
(0 votes)