What's new

×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 845


အထည္ခ်ဳပ္လုပ္သား လုပ္ခမ်ား

(Zawgyi+Unicode)
ကမ႓ာတစ္လႊားရွိ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္သားမ်ား၏ လုပ္ခမ်ား တုိးဖြယ္ရာရွိသည္ဟု ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

အ၀တ္အစား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ားသည္ လုပ္ခသက္သာသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားကုိ ရွာေဖြေရြးခ်ယ္လုပ္ကုိင္လ်က္ ရွိရာ၌ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္သားတုိ႔သည္ လစာတုိးဖုိ႔ တုိက္ပြဲ၀င္ျခင္းမ်ား ရွိသလုိ နာမည္ႀကီးအမွတ္တံဆိပ္တုိ႔က လုပ္သားခ တုိးျမႇင့္ေပးႏုိင္ရန္ အလုပ္အပ္ႏွံစဥ္မွာပင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးျခင္းတုိ႔ကုိလည္း ေတြ႕ျမင္ရသည္။


အိႏိၵယ

အနည္းဆုံးလုပ္ခ ႏွစ္ဆတုိးဖုိ႔ စဥ္းစားေနသည္။ လုပ္ငန္းရွင္တုိ႔က ထုိသုိ႔သာ တုိးလုိက္လွ်င္ အထည္ခ်ဳပ္က႑တြင္ အလုပ္မ်ား ရပ္ကုန္လိမ့္မည္ဟု ေျပာၾကသည္။
ယူနီယံကက္ဘိနက္က လုပ္ခသစ္ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ဇူလုိင္လက အတည္ျပဳေပးလုိက္သည္။ ထုိဥပေဒအရ ယခင္ တစ္လစာ လုပ္ခ ၉၀၀၀ ႐ူပီမွ ၁၈၀၀၀ ႐ူပီ ျဖစ္သြားမည္။ ကန္ေဒၚလာ ၂၈၀ ၀န္းက်င္သုိ႔ ျမင့္တက္သြားျခင္း ျဖစ္သည္။ Apparel Export Promotion Council (AEPC) အဆုိအရ အထည္ခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳတင္အမွာစာမ်ား ေလ်ာ့က်ကုန္သည္ဟု ဆုိသည္။ ျပည္ပမွ ၀ယ္လက္မ်ားကလည္း အေျခအေနကုိ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အ၀ယ္ဆုိင္းငံ့ထားသည္။ လက္ရွိအေနအထားတြင္ အိႏိၵယ အထည္ခ်ဳပ္က႑၌ လုပ္သားခသည္ ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္တြင္ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ၀န္းက်င္ရွိေနေပရာ အျခား အထည္ခ်ဳပ္ ႏုိင္ငံမ်ားထက္ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္မားေနသည္။
ကမၻာ့စီးပြားေရး ေႏွးေကြးေနျခင္းေၾကာင့္ အ၀တ္အစား ေရာင္းခ်သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အခက္ႀကံဳေနရစဥ္ ယခုလုိ လုပ္ခ ၂ ဆတုိးျခင္းသည္ ေျမြပူရာကင္းေမွာင့္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ AEPC ဥကၠ႒က ‘‘၉၀၀၀ ကေန ၁၈၀၀၀ ႏွစ္ဆတုိးလုိက္ရင္ အထည္ခ်ဳပ္ ထုတ္လုပ္မႈက႑ဟာ အလားအလာ မေကာင္းဘူး။ ဆက္ထိန္းထားႏုိင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး’’ ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာ
အနည္းဆုံးလုပ္ခ တစ္ေန႔ ၃၆၀၀ က်ပ္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ဆန္းစစ္သုံးသပ္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဆာင္ရြက္မႈ မေတြ႕ၾကရေခ်။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပရာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ယခု ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ ႏွစ္ေစ့ေနခဲ့ၿပီးၿပီျဖစ္သည္။ လုပ္ခကုိ ၅၅% ၀န္းက်င္ တုိးျမႇင့္ႏုိင္ဖြယ္ရွိေနၿပီး အနည္းဆုံးလုပ္ခ တစ္ေန႔ က်ပ္ ၅၆၀၀ ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ ရွိသည္။

အဲလ္ဆာဗာေဒါ
အဲလ္ဆာဗာေဒါ၏ အနည္းဆုံး လုပ္ခ ေကာင္စီက ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က တုိင္းျပည္၏ သမုိင္းေၾကာင္းတြင္ အႀကီးမားဆုံးေသာ အနည္းဆုံးလစာ တုိးျခင္းကုိ အတည္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ စတင္သက္ေရာက္သည္။
အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑မွ လုပ္သားမ်ား၏ အနည္းဆုံးလုပ္ခကုိ အၾကမ္းအားျဖင့္ ၂၉% တုိးေပးခဲ့သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ တစ္လတာ လုပ္ခသည္ ကန္ေဒၚလာ ၂၉၅ မွ ၂၁၁ သုိ႔ ျမင့္တက္သြားသည္။ လုပ္ခအနည္းဆုံး ရရွိေသာ လုပ္သားမ်ား၏ အနည္းဆုံးလုပ္ခကုိ ၁၀၂% တုိးျမႇင့္သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။
ထုိသုိ႔ အနည္းဆုံးလုပ္ခ သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ ႀကီးႀကီးမားမား တုိးျမႇင့္ သတ္မွတ္ေပးေတာ့မည္ဆုိသည္ကုိ တုိင္းျပည္အတြင္းရွိ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႀကိဳႀကိဳတင္တင္ မသိခဲ့ၾကရေခ်။ ယခုလုိ တုိးေပးသည့္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာ လုပ္သားေဈးကြက္တြင္ အဲလ္ဆာဗာေဒါ၏ အားသာခ်က္ ဆုံး႐ႈံးမည္ဟု ေ၀ဖန္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သိသိသာသာ ထိခုိက္မႈ ေပၚေပါက္လာျဖင္း မရွိေသးေခ်။

လီဆုိသုိ
သေဘာတူညီမႈ တစ္စုံတစ္ရာ ရရွိျခင္း မရွိေသးသည့္အတြက္ လီဆုိသုိမွ လုပ္သားမ်ားသည္ ဆႏၵျပၿပီး လုပ္ခ ပုိျမင့္မားေရးကုိ ေတာင္းဆုိေနၾကသည္။
လက္ရွိအေနအထားတြင္ အာဖရိကတုိက္ ေတာင္ပုိ္င္းရွိ တုိင္းျပည္တစ္ခုအေနျဖင့္ လုပ္ခသည္ တစ္လစာ ကန္ေဒၚလာ ၁၀၀ ေအာက္တြင္သာ ရွိေနသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ လီဆုိသုိ၏ အလုပ္သမားသမဂၢျဖစ္ေသာ Independent Democratic Union of Lesotho မွ ကုိယ္စားျပဳေသာ လုပ္သားမ်ားသည္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ သူတုိ႔၏ လုပ္ခကုိ ၂၁ % တုိးရန္ ေတာင္းဆုိေနၾကသည္။
မီးဖြားခြင့္ ရယူစဥ္ လုပ္ခလစာ အျပည့္ေပးဖုိ႔ကုိလည္း ေတာင္းဆုိေနၾကသည္။ အထည္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အထည္အလိပ္ က႑တြင္ လုပ္သားအင္အားစု၏ ၉၀% သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အစုိးရက တစ္စုံတစ္ရာ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိေသးေခ်။ လုပ္သားတုိ႔ကလည္း အေလွ်ာ့မေပးဘဲ ဆက္လက္တုိက္ပြဲ၀င္ေနၾကသည္။

ကင္ညာ
ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အနည္းဆုံးလုပ္ခကု ၁၈% တုိးျမႇင့္သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။ လုပ္သားတုိ႔က ၂၂% တုိးေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကၿပီး အဆုံးသတ္၌ ၁၈% ကုိ အမ်ားသေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ တစ္လစာအတြက္ လုပ္ခမွာ ကန္ေဒၚလာ ၁၂၅ ၀န္းက်င္ ရရွိၾကမည္။
တုိင္းျပည္တြင္ ေငြေဖာင္းပြမႈသည္ ၁၁ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိေနသည္ သို႔ျဖစ္ရာ တကယ္အမွန္ တုိးျခင္းသည္ ၇%မွ်သာ ရွိလိမ့္မည္။

 

ကေမၻာဒီးယား
ကေမၻာဒီးယားတြင္ အထည္ခ်ဳပ္ျခင္းသည္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ စရိတ္စက ပုိႀကီးမားလာေနသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမႇင့္ေပးရန္ အတည္ျပဳေပးထားၿပီးၿပီ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ တစ္လစာအတြက္ ကန္ေဒၚလာ ၁၆၈ ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။
ကေမ႓ာဒီးယား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ခံစားခြင့္အတြဲတစ္ခုကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၌ အတည္ျပဳေပးခ့ဲသည္။ အနည္းဆုံးလုပ္ခ သတ္မွတ္ခ်က္ တုိးေပးမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ က်န္းမာေရး အခမဲ့ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ဘတ္စ္ကားႏွင့္ ရထားတုိ႔ကုိ အခမဲ့ စီးခြင့္တုိ႔ ပါ၀င္သည္။ ထုိ႔အတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ကုိင္တြယ္ေပးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အားလုံးမွ က်ခံရမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ လုပ္သားမ်ား၏ လုပ္ခအတြက္ စုစုေပါင္း တစ္လလွ်င္ ကန္ေဒၚလာ ၁၀ သန္း ပုိမုိေပးအပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ခံစားခြင့္အတြဲအတြက္ လစဥ္ စုစုေပါင္း ကန္ေဒၚလာ သုံးသန္းခြဲ ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္သည္။
ေရွးယခင္က ၉.၄% တုိးျမႇင့္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းတြင္ ေနာက္ထပ္ ၉.၄% တုိးျမႇင့္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။ ယခု လာမည့္ႏွစ္ဆန္းတြင္ တစ္ႀကိမ္ထပ္တုိးေပးျခင္း ျဖစ္သည္။
အစုိးရသည္ အနည္းဆုံးလစာ တုိးျမႇင့္ေပးရန္ ဖိအားေပးခံေနရသည္။ ထုိအျဖစ္ကုိ ကာကြယ္ရန္အတြက္ အစုိးရက အနည္းဆုံးလုပ္ခ ဥပေဒမႈၾကမ္းတစ္ကုိ ေရးသားေနသည္။ ထုိဥပေဒသည္ အနည္းဆုံးလုပ္ သတ္မွတ္ခ်က္အေပၚ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ႏွင့္ ျငင္းခုံေဆြးေႏြးျခင္းတု႔ိကုိ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားမည့္အေရးကုိ လုပ္သားတုိ႔ ပူပန္ေနၾကသည္။

တူရကီ
ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီလ၌ အနည္းဆုံးလုပ္ခ သတ္မွတ္ခ်က္သည္ ၈% နီးပါး ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ တစ္လစာအတြက္ ကန္ေဒၚလာ ၄၇၈ သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားသည္။ သုိ႔ေသာ္ စတင္သက္ေရာက္မည္မွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္က်မွ ျဖစ္သည္။

 

ဗီယက္နမ္
လမည့္ႏွစ္တြင္ ဗီယက္နမ္၌ လုပ္ခမ်ား ၆.၅% တုိးမည္။ အဆုိပါလုပ္ခအသစ္သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ စတင္သက္ေရာက္မည္။ ေဒသအေပၚမူတည္ၿပီး လစာသတ္မွတ္ထားပုံ ကြဲျပားေပရာ လုပ္ခအသစ္အရ တစ္လစာအတြက္ ကန္ေဒၚလာ ၁၂၁ မွ ၁၇၅ အထိ ရရွိၾကမည္။ ယခုႏွစ္ဆန္း၌ ၇.၃% တုိးခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ ယခု ထပ္မံတုိးျမႇင့္ဖုိ႔ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးျခင္း ျဖစ္သည္။
ယခုလုိ တုိးေပးျခင္းေၾကာင့္ လုပ္သားခ သက္သာသည့္ အားသာခ်က္ ဆုံး႐ႈံးေနျခင္း ပုိသိသာသြားေစမည္ဟု သုံးသပ္ၾကသည္။ အနီးအနားရွိ လာအုိတြင္ တစ္လစာ ကန္ေဒၚလာ ၁၀၀ ရွိၿပီး ျမန္မာတြင္ တစ္လစ ကန္ေဒၚလာ ၈၀ ျဖစ္ေနသျဖင့္ အထည္ခ်ဳပ္ရန္ အမွာစာမ်ား လက္လႊတ္ဆုံး႐ႈံးရျခင္းမ်ား ရွိလာမည္ဟု ဆုိၾကသည္။

 

တုိင္၀မ္

ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနမွ ေၾကညာခ်က္အရ ယခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းတြင္ အနည္းဆုံးလုပ္ခ တုိးခဲ့သျဖင့္ တစ္လစာအတြက္ ကန္ေဒၚလာ ၇၀၀ နီးပါး ျဖစ္သြားသည္။ ယခုတစ္ႀကိမ္ မတုိးခင္က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၁ ရက္၌ တစ္ႀကိမ္တုိးေပးခဲ့ဖူးသည္။

ရင္းျမစ္။ Sourcing Journal

အထည်ချုပ်လုပ်သား လုပ်ခများ
=========================
(Zawgyi+Unicode)
ကမ္ဘာတစ်လွှားရှိ အထည်ချုပ်လုပ်သားများ၏ လုပ်ခများ တိုးဖွယ်ရာရှိသည်ဟု ၂၀၁၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ခန့်မှန်းချက်များအရ သိရသည်။

အဝတ်အစား ထုတ်လုပ်ရောင်းချသူများသည် လုပ်ခသက်သာသည့် နိုင်ငံများကို ရှာဖွေရွေးချယ်လုပ်ကိုင်လျက် ရှိရာ၌ အထည်ချုပ်လုပ်သားတို့သည် လစာတိုးဖို့ တိုက်ပွဲဝင်ခြင်းများ ရှိသလို နာမည်ကြီးအမှတ်တံဆိပ်တို့က လုပ်သားခ တိုးမြှင့်ပေးနိုင်ရန် အလုပ်အပ်နှံစဉ်မှာပင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးခြင်းတို့ကိုလည်း တွေ့မြင်ရသည်။


အိနိ္ဒယ

အနည်းဆုံးလုပ်ခ နှစ်ဆတိုးဖို့ စဉ်းစားနေသည်။ လုပ်ငန်းရှင်တို့က ထိုသို့သာ တိုးလိုက်လျှင် အထည်ချုပ်ကဏ္ဍတွင် အလုပ်များ ရပ်ကုန်လိမ့်မည်ဟု ပြောကြသည်။
ယူနီယံကက်ဘိနက်က လုပ်ခသစ် ဥပဒကြေမ်းကို ဇူလိုင်လက အတည်ပြုပေးလိုက်သည်။ ထိုဥပဒေအရ ယခင် တစ်လစာ လုပ်ခ ၉၀၀၀ ရူပီမှ ၁၈၀၀၀ ရူပီ ဖြစ်သွားမည်။ ကန်ဒေါ်လာ ၂၈၀ ဝန်းကျင်သို့ မြင့်တက်သွားခြင်း ဖြစ်သည်။ Apparel Export Promotion Council (AEPC) အဆိုအရ အထည်ချုပ်ရန် ကြိုတင်အမှာစာများ လျော့ကျကုန်သည်ဟု ဆိုသည်။ ပြည်ပမှ ဝယ်လက်များကလည်း အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်ရန် အဝယ်ဆိုင်းငံ့ထားသည်။ လက်ရှိအနေအထားတွင် အိနိ္ဒယ အထည်ချုပ်ကဏ္ဍ၌ လုပ်သားခသည် ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်တွင် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း ဝန်းကျင်ရှိနေပေရာ အခြား အထည်ချုပ် နိုင်ငံများထက် ရာခိုင်နှုန်း မြင့်မားနေသည်။
ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး နှေးကွေးနခြေင်းကြောင့် အဝတ်အစား ရောင်းချသည့် လုပ်ငန်းများသည် အခက်ကြုံနေရစဉ် ယခုလို လုပ်ခ ၂ ဆတိုးခြင်းသည် မြွေပူရာကင်းမှောင့်သည်ဟု ယူဆကြသည်။ AEPC ဥက္ကဋ္ဌက ‘‘၉၀၀၀ ကနေ ၁၈၀၀၀ နှစ်ဆတိုးလိုက်ရင် အထည်ချုပ် ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍဟာ အလားအလာ မကောင်းဘူး။ ဆက်ထိန်းထားနိုင်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး’’ ဟု ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။

မြန်မာ
အနည်းဆုံးလုပ်ခ တစ်နေ့ ၃၆၀၀ ကျပ် သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပြီး နှစ်နှစ်တစ်ကြိမ် ဆန်းစစ်သုံးသပ်ရမည် ဖြစ်သော်လည်း ဆောင်ရွက်မှု မတွေ့ကြရချေ။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပေရာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် တစ်ကြိမ်၊ ယခု ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် တစ်ကြိမ် နှစ်စေ့နေခဲ့ပြီးပြီဖြစ်သည်။ လုပ်ခကို ၅၅% ဝန်းကျင် တိုးမြှင့်နိုင်ဖွယ်ရှိနပြေီး အနည်းဆုံးလုပ်ခ တစ်နေ့ ကျပ် ၅၆၀၀ ဖြစ်နိုင်ဖွယ် ရှိသည်။

အဲလ်ဆာဗာဒေါ
အဲလ်ဆာဗာဒေါ၏ အနည်းဆုံး လုပ်ခ ကောင်စီက ပြီးခဲ့သည့် ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၁၆ ခုနှစ်က တိုင်းပြည်၏ သမိုင်းကြောင်းတွင် အကြီးမားဆုံးသော အနည်းဆုံးလစာ တိုးခြင်းကို အတည်ပြုပေးခဲ့ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် စတင်သက်ရောက်သည်။
အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍမှ လုပ်သားများ၏ အနည်းဆုံးလုပ်ခကို အကြမ်းအားဖြင့် ၂၉% တိုးပေးခဲ့သည်။ သို့ဖြစ်ရာ တစ်လတာ လုပ်ခသည် ကန်ဒေါ်လာ ၂၉၅ မှ ၂၁၁ သို့ မြင့်တက်သွားသည်။ လုပ်ခအနည်းဆုံး ရရှိသော လုပ်သားများ၏ အနည်းဆုံးလုပ်ခကို ၁၀၂% တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်။
ထိုသို့ အနည်းဆုံးလုပ်ခ သတ်မှတ်ချက်ကို ကြီးကြီးမားမား တိုးမြှင့် သတ်မှတ်ပေးတော့မည်ဆိုသည်ကို တိုင်းပြည်အတွင်းရှိ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းရှင်များ ကြိုကြိုတင်တင် မသိခဲ့ကြရချေ။ ယခုလို တိုးပေးသည့်အတွက် နိုင်ငံတကာ လုပ်သားဈေးကွက်တွင် အဲလ်ဆာဗာဒေါ၏ အားသာချက် ဆုံးရှုံးမည်ဟုေဝဖန်ကြသည်။ သို့သော် သိသိသာသာ ထိခိုက်မှု ပေါ်ပေါက်လာဖြင်း မရှိသေးချေ။

လီဆိုသို
သဘောတူညီမှု တစ်စုံတစ်ရာ ရရှိခြင်း မရှိသေးသည့်အတွက် လီဆိုသိုမှ လုပ်သားများသည် ဆန္ဒပြပြီး လုပ်ခ ပိုမြင့်မားရေးကို တောင်းဆိုနကြေသည်။
လက်ရှိအနေအထားတွင် အာဖရိကတိုက် တောင်ပို်င်းရှိ တိုင်းပြည်တစ်ခုအနဖြေင့် လုပ်ခသည် တစ်လစာ ကန်ဒေါ်လာ ၁၀၀ အောက်တွင်သာ ရှိနေသည်။ သို့ဖြစ်ရာ လီဆိုသို၏ အလုပ်သမားသမဂ္ဂဖြစ်သော Independent Democratic Union of Lesotho မှ ကိုယ်စားပြုသော လုပ်သားများသည် ပျမ်းမျှအားဖြင့် သူတို့၏ လုပ်ခကို ၂၁ % တိုးရန် တောင်းဆိုနကြေသည်။
မီးဖွားခွင့် ရယူစဉ် လုပ်ခလစာ အပြည့်ပေးဖို့ကိုလည်း တောင်းဆိုနကြေသည်။ အထည်ချုပ်နှင့် အထည်အလိပ် ကဏ္ဍတွင် လုပ်သားအင်အားစု၏ ၉၀% သည် အမျိုးသမီးများ ဖြစ်ကြသည်။ အစိုးရက တစ်စုံတစ်ရာ တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း မရှိသေးချေ။ လုပ်သားတို့ကလည်း အလျှော့မပေးဘဲ ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နကြေသည်။

ကင်ညာ
ပြီးခဲ့သည့် မေလ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် အနည်းဆုံးလုပ်ခကု ၁၈% တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်။ လုပ်သားတို့က ၂၂% တိုးပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြပြီး အဆုံးသတ်၌ ၁၈% ကို အများသဘောတူခဲ့ကြသည်။ သို့ဖြစ်ရာ တစ်လစာအတွက် လုပ်ခမှာ ကန်ဒေါ်လာ ၁၂၅ ဝန်းကျင် ရရှိကြမည်။
တိုင်းပြည်တွင် ငွေဖောင်းပွမှုသည် ၁၁ ရာခိုင်နှုန်း ရှိနေသည် သို့ဖြစ်ရာ တကယ်အမှန် တိုးခြင်းသည် ၇%မျှသာ ရှိလိမ့်မည်။

ကမ္ဘောဒီးယား
ကမ္ဘောဒီးယားတွင် အထည်ချုပ်ခြင်းသည် တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် စရိတ်စက ပိုကြီးမားလာနေသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း တိုးမြှင့်ပေးရန် အတည်ပြုပေးထားပြီးပြီ ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်ရာ တစ်လစာအတွက် ကန်ဒေါ်လာ ၁၆၈ ပေးရမည် ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘောဒီးယား ဝန်ကြီးချုပ်က ခံစားခွင့်အတွဲတစ်ခုကို ပြီးခဲ့သည့် သြဂုတ်လ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၌ အတည်ပြုပေးခဲ့သည်။ အနည်းဆုံးလုပ်ခ သတ်မှတ်ချက် တိုးပေးမည်ဖြစ်သည့်အပြင် ကျန်းမာရေး အခမဲ့စောင့်ရှောက်မှု၊ ဘတ်စ်ကားနှင့် ရထားတို့ကို အခမဲ့ စီးခွင့်တို့ ပါဝင်သည်။ ထို့အတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို နိုင်ငံတော်မှ ကိုင်တွယ်ပေးမည်ဖြစ်သော်လည်း အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များ အားလုံးမှ ကျခံရမည်ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်ရာ လုပ်သားများ၏ လုပ်ခအတွက် စုစုပေါင်း တစ်လလျှင် ကန်ဒေါ်လာ ၁၀ သန်း ပိုမိုပေးအပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ခံစားခွင့်အတွဲအတွက် လစဉ် စုစုပေါင်း ကန်ဒေါ်လာ သုံးသန်းခွဲ ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်သည်။
ရှေးယခင်က ၉.၄% တိုးမြှင့် သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ် နှစ်ဆန်းတွင် နောက်ထပ် ၉.၄% တိုးမြှင့် သတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်။ ယခု လာမည့်နှစ်ဆန်းတွင် တစ်ကြိမ်ထပ်တိုးပေးခြင်း ဖြစ်သည်။
အစိုးရသည် အနည်းဆုံးလစာ တိုးမြှင့်ပေးရန် ဖိအားပေးခံနေရသည်။ ထိုအဖြစ်ကို ကာကွယ်ရန်အတွက် အစိုးရက အနည်းဆုံးလုပ်ခ ဥပဒေမှုကြမ်းတစ်ကို ရေးသားနေသည်။ ထိုဥပဒေသည် အနည်းဆုံးလုပ် သတ်မှတ်ချက်အပေါ် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်နှင့် ငြင်းခုံဆွေးနွေးခြင်းတို့ကို ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်ထားမည့်အရေးကို လုပ်သားတို့ ပူပန်နကြေသည်။

တူရကီ
ပြီးခဲ့သည့် ဇန်နဝါရီလ၌ အနည်းဆုံးလုပ်ခ သတ်မှတ်ချက်သည် ၈% နီးပါး မြင့်တက်ခဲ့သည်။ တစ်လစာအတွက် ကန်ဒေါ်လာ ၄၇၈ သို့ ရောက်ရှိသွားသည်။ သို့သော် စတင်သက်ရောက်မည်မှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်ကျမှ ဖြစ်သည်။

ဗီယက်နမ်
လမည့်နှစ်တွင် ဗီယက်နမ်၌ လုပ်ခများ ၆.၅% တိုးမည်။ အဆိုပါလုပ်ခအသစ်သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် စတင်သက်ရောက်မည်။ ဒေသအပေါ်မူတည်ပြီး လစာသတ်မှတ်ထားပုံ ကွဲပြားပေရာ လုပ်ခအသစ်အရ တစ်လစာအတွက် ကန်ဒေါ်လာ ၁၂၁ မှ ၁၇၅ အထိ ရရှိကြမည်။ ယခုနှစ်ဆန်း၌ ၇.၃% တိုးခဲ့ပြီးသည့်နောက် ယခု ထပ်မံတိုးမြှင့်ဖို့ သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းပေးခြင်း ဖြစ်သည်။
ယခုလို တိုးပေးခြင်းကြောင့် လုပ်သားခ သက်သာသည့် အားသာချက် ဆုံးရှုံးနခြေင်း ပိုသိသာသွားစေမည်ဟု သုံးသပ်ကြသည်။ အနီးအနားရှိ လာအိုတွင် တစ်လစာ ကန်ဒေါ်လာ ၁၀၀ ရှိပြီး မြန်မာတွင် တစ်လစ ကန်ဒေါ်လာ ၈၀ ဖြစ်နေသဖြင့် အထည်ချုပ်ရန် အမှာစာများ လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးရခြင်းများ ရှိလာမည်ဟု ဆိုကြသည်။

တိုင်ဝမ်

ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာလ ၂၀၁၆ ခုနှစ်က အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ ကြေညာချက်အရ ယခုနှစ် နှစ်ဆန်းတွင် အနည်းဆုံးလုပ်ခ တိုးခဲ့သဖြင့် တစ်လစာအတွက် ကန်ဒေါ်လာ ၇၀၀ နီးပါး ဖြစ်သွားသည်။ ယခုတစ်ကြိမ် မတိုးခင်က ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်၌ တစ်ကြိမ်တိုးပေးခဲ့ဖူးသည်။

ရင်းမြစ်။ Sourcing Journal

Read 967 times
Rate this item
(0 votes)