What's new

×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 845


Pattern ျပန္ဆြဲျခင္း

အ၀တ္အစားခ်ဳပ္ဖုိ႔ pattern အပုိင္းေတြကုိ စေကးကုိက္ ေရးဆြဲၿပီး ပုံအေသး မွ်ေ၀တယ္။ အဲဒီ ပုံစံငယ္ေပၚမွာ အလ်ားနဲ႔ အနံ အတုိင္းအတာေတြလည္း ေဖာ္ျပေပးထားတာအရ

ပုံစံႀကီး ျပန္ထုတ္တယ္။ ၁ လက္မပတ္လည္ ဂရစ္အကြက္ေတြ ဆြဲထားတဲ့ စကၠဴေပၚမွာ ပုံကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္ေရးဆြဲတယ္။ အေကြးေနရာေတြကုိ လက္နဲ႔ အလြတ္ဆြဲတာ ရွိသလုိ မ်ဥ္းေကြးဆြဲဖုိ႔ ေပတံကုိ သုံးၿပီး ဆြဲတာလည္း ရွိမယ္။ ဂရစ္ကြက္ မပါဘဲ ဆြဲလည္း ရတယ္။ သန္ရာသန္ရာေပါ့။

အဲဒီလုိ စေကးကုိက္ပုံတူကုိ ပုံႀကီးဆြဲလုိ႔ရလာတဲ့ pattern ကုိ “စံနမူနာအရြယ္ပုံစံ” လုိ႔ ေခၚၾကတယ္။ အဲဒီဟာ အၾကမ္းထည္ pattern ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ဳပ္သားထည့္မတြက္ထားဘူး။ ၀တ္ဆင္မယ့္သူနဲ႔ အဆင္ေျပၿပီး အံကုိက္ျဖစ္ေစေအာင္ ေခ်ာင္ခ်ိမႈ ease လည္း ထည့္မထားရေသးဘူး။ ဒီေတာ့ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေသးငယ္ေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။


Pattern Grading
***********
တကယ္ အသုံးျပဳမယ့္ အရြယ္ျပည့္ pattern ျဖစ္လာဖုိ႔ ျပန္ခ်ိန္ညိႇရတယ္။ တစ္နည္းေျပာရရင္ pattern grading လုပ္ၾကတယ္။
အက်ယ္ကုိ ခ်ိန္ညိႇတာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ Pattern Grading Guide မွာ ေဖာ္ျပေပးထားတာ ဖတ္႐ႈႏုိင္ပါတယ္။

ဘယ္ေလာက္ေျပာင္းေပးရမွာလဲဆုိတာကုိ အရင္ ဆုံးျဖတ္ေပးဖုိ႔ လုိတယ္။ တကယ္လုိအပ္တဲ့ အတုိင္းအတာမွာ ၀တ္ဆင္မႈအတြက္ ေခ်ာင္ခ်ိမႈ wearing ease နဲ႔ ခ်ဳပ္သားတုိ႔ကုိ ထည့္တြက္ထားၿပီးသား ျဖစ္ရမယ္။ အဲဒီအတုိင္းအတာနဲ႔ စံနမူနာ pattern ရဲ႕ အတုိင္းအတာတုိ႔ကုိ ျခားနားလုိက္ရင္ ေျပာင္းေပးရမယ့္ပမာဏကုိ ရမယ္။
ဥပမာ တကယ္လုိအပ္တဲ့ ခါး အတုိင္းအတာက ၂၅ လက္မခြဲ၊ pattern အတုိင္းအတာမွာက ၁၉ လက္မ ျဖစ္ေနတယ္ဆုိရင္ ေနာက္ထပ္ ၆ လက္မခြဲ ထပ္ႀကီးေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ ပါ၀င္ေနတဲ့ pattern အပုိင္း အေရအတြက္အရ တစ္ပုိင္းစီ ဘယ္ေလာက္ထပ္ႀကီးေပးရမလဲဆုိတာ တြက္ခ်က္တယ္။ ခါးေနရာမွာ ေရွ႕ဖက္အတြက္ တစ္ပုိင္း၊ ေက်ာဘက္အတြက္ တစ္ပုိင္း အပုိင္း ၂ ပုိင္း ပါ၀င္ပတ္သက္ေနတယ္ဆုိရင္ တစ္ပုိင္းမွာ ၃ ၁/၄ လက္မစီ ထပ္ႀကီးေပးရမွာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီလုိ တစ္ပုိင္းစီမွာ ဘယ္ေလာက္ တုိးေပးရမလဲ သိၿပီးရင္ နမူနာpattern ကုိ ေထာင္လုိက္ေတြ ျဖတ္ေတာက္ၿပီး အပုိင္းေတြၾကားမွာ ခ်ဲေပးၿပီး ပုံႀကီးသြားေအာင္ လုပ္တယ္။ ၿပီးရင္ တိပ္နဲ႔ ေနရာမေရြ႕ေအာင္ ကပ္ေပးထားၿပီး ပုံႀကီးကုိ ဆြဲတယ္။
Pattern Grading Guide မွာ ေဖာ္ျပေပးထားတာ အေသးစိတ္ ဖတ္႐ႈႏုိင္ပါတယ္။

အနံ(အက်ယ္)ကုိ ခ်ိန္ရသလုိ အလ်ားကုိ ခ်ိန္ရတာမ်ဳိးလည္း ရွိတယ္။ ရွည္လြန္းေနတယ္ဆုိရင္ ေခါက္သားေပးၿပီး တုိေအာင္ လုပ္တယ္။ တုိလြန္းေနတယ္ဆုိရင္ အပုိင္းေတြ ျဖတ္ၿပီး တစ္ပုိင္းနဲ႔တစ္ပုိင္းအၾကား ခ်ဲေပးၿပီး ရွည္သြားေအာင္ လုပ္တယ္။

 

widthlingth

 

သတိရပါ
********

မေမ့ဖုိ႔ လုိတာေလးေတြ ေျပာျပဦးမယ္။
● pattern ေတြမွာ ႏွစ္ျခမ္းေစ့တဲ့ ေနရာေတြကုိ ထည့္သြင္းေရးဆြဲေပးေလ့ မရွိဘူး။ ၾကယ္သီးတပ္မယ့္ေနရာနဲ႔ ၾကယ္သီးေပါက္ေနရာ၊ အသားႏွစ္ထပ္ ထပ္ခ်ဳပ္ေပးရမယ့္ေနရာေတြအတြက္ pattern မွာ မပါဘူး။ ဒီေတာ့ အ၀တ္စကုိ ျဖတ္ဖုိ႔ ပုံခ်ဆြဲရင္ အဲဒီဟာေတြ ထပ္ထည့္ေပးဖုိ႔ သတိရပါ။
● pattern ေတြတုိင္းမွာ အမည္ label ေတြ ေသေသခ်ာခ်ာ ဂ႐ုတစုိက္ျဖင့္ မွတ္သားေပးထားပါ။ pattern မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အမွတ္အရာေတြကုိ အရြယ္ျပည့္ pattern ျပဳလုပ္ရမွာ ကူးယူမွတ္သားေပးပါ။
● ကုိယ္ခႏၶာကုိ တုိင္းတာတဲ့အခါ ေအာက္ခံအျဖစ္ ၀တ္ထားမယ့္ဟာ ရွိေနရင္ အေပၚမွာ ထပ္၀တ္မယ့္ အ၀တ္အစားအတြက္ အတုိင္းအတာမွာ အဲဒီေအာက္ခံ၀တ္ဆင္ထားတာအတြက္ပါ ထည့္တုိင္းေပးဖုိ႔ သတိရပါ။
● အရြယ္ျပည့္ pattern ကုိ စေကးခ်ဲ႕ယူတဲ့အခါ အခ်ဳိးအစား ဆတုိးယူရင္ ၀တ္ဆင္မယ့္သူရဲ႕ ကုိယ္ခႏၶာ အတုိင္းအတာေတြကုိ ထည့္စဥ္းစားဖုိ႔ သတိရပါ။ ဥပမာ စကပ္ကုိ အရြယ္ျပည့္ pattern စေကးခ်ဲ႕ယူတယ္ဆုိရင္ ၀တ္ဆင္မယ့္သူ ေျခေထာက္ အရွည္အတုိအရ ဆီေလ်ာ္မႈ ရွိေအာင္ စကပ္အရွည္ကုိ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေပးရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
● အၿမဲသတိရဖုိ႔တစ္ခ်က္က ၀တ္ဆင္တဲ့အခါ ေခ်ာင္ခ်ိမႈ wearing ease ျဖစ္ပါတယ္။ pattern ပုံစံငယ္ကုိ ပုံစံႀကီးအျဖစ္ ပုံႀကီးခ်ဲ႕ၿပီးရင္ ကုိယ္ခႏၶာအတုိင္းအတာအရ အတုိင္းအတာေတြကုိ pattern မွာ သတ္မွတ္တဲ့အခါ အတိအက် လုပ္ရင္ ၀တ္ဆင္တဲ့အခါ က်ပ္ေနလိမ့္မယ္။ သက္ေသာင့္သက္သာ ရွိမွာ မဟုတ္ဘူး။ ကုိယ္ခႏၶာလႈပ္ရွားမႈေတြကုိ က်ပ္စည္းထားသလုိ ျဖစ္ေနမယ္။ ဒီေတာ့ နည္းနည္းေလး ပုိႀကီးေပးဖုိ႔ လုိတယ္။
ဥပမာ ခါးေနရာမွာ ease ကုိ လက္မ၀က္ကေန ၁ လက္မအထိ ပုိႀကီးေပးထားမယ္။ ရင္သားေနရာမွာ ၂ လက္မခြဲေလာက္ ease အတြက္ ပုိႀကီးေပးမယ္။

တုိင္းတာတဲ့အခါ
*************

pic

 

 

ရင္တုိင္းတာရင္
ရင္ရဲ႕ အႀကီးဆုံးေနရာကုိ ျဖတ္တုိင္းပါ။ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ မျဖစ္ေစနဲ႔ အရမ္းလည္း ေခ်ာင္မေနေစနဲ႔။

ခါးေနရာတုိင္းရင္
ခါးေနရာကုိ အက်ပ္၀တ္မယ္ဆုိရင္ ခါးပတ္လည္ကုိ တုိင္းရင္ အက်ပ္တုိင္းပါ။
ေထာင္လုိက္အလ်ားတုိင္းတဲ့အခါ လည္ပင္းအရင္းကေန ခါးအထိ တုိင္းပါ။ ဂ႐ုတစုိက္ျဖင့္ တုိင္းပါ။

လက္ကုိတုိင္းရင္
ေက်ာအလယ္ကေန လက္ေကာက္၀တ္အထိ တုိင္းပါ။ ပုံမွာ ျပထားတဲ့အတုိင္း လက္ေျမာက္ တံေတာင္ဆစ္ေကြးၿပီး တုိင္းပါ။

အဲဒီအတုိင္းအတာေတြကုိ သက္ဆုိင္ရာ pattern အပုိင္းေတြမွာ ထည့္သြင္းခ်င့္ခ်ိန္ၿပီး တကယ္သုံးမယ့္ အရြယ္ျပည့္ pattern ကုိ ဖန္တီးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Read 7357 times
Rate this item
(2 votes)