Site is under maintenance!

What's newၿဗိတိန္ ေတာ္၀င္မဂၤလာ၀တ္စုံ ေသခ်ာတဲ့အခ်က္ (5)ခ်က္

မနက္ျဖန္ စေနေန႔ ေမလ ၁၉ ရက္မွာ လက္ထပ္ထိမ္းျမားေတာ့မယ့္ မဂၢံမာကယ္ရဲ႕ သတုိ႔သမီး၀တ္စုံ ဘယ္လုိလဲဆုိတာ အခုအခါမွာ ထိပ္တန္းလွ်ဳိ႕၀ွက္ ျဖစ္ေနတာမုိ႔ သုိ႔ေလာသုိ႔ ေလာ စဥ္းစားၾကည့္တာကလြဲလုိ႔ ဘာမွ မေသခ်ာပါဘူး။

ဒါေပမဲ့ ၿဗိတိန္ေတာ္၀င္ မဂၤလာပြဲရဲ႕ သတုိ႔သမီး၀တ္စုံနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေသခ်ာတိက်တဲ့ စည္းကမ္းေတြ ရွိေနပါတယ္။

လက္ရွည္ ျဖစ္ရမယ္
*************
သတုိ႔သမီး၀တ္စုံရဲ႕ လက္ႏွစ္ဖက္စလုံး လက္ရွည္ ျဖစ္ရပါမယ္။ ဗုိင္းေကာက္ေက်ာက္ပိ ျဖစ္ဖုိ႔လုိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစဥ္အလာအရ လုိက္နာရတာျဖစ္ၿပီး စာနဲ႔ေပနဲ႔ ျပ႒ာန္းထားတာေတာ့ မဟုတ္တဲ့အခ်က္က ေတာ္၀င္မဂၤလာ၀တ္စုံတုိင္းဟာ လက္ႏွစ္ဖက္စလုံး လက္ရွည္ ျဖစ္ရပါတယ္။ အနည္းဆုံးအေနျဖင့္ ဇာပါးျဖင့္ လက္ရွည္ကုိ ခ်ဳပ္လုပ္ရပါတယ္။

သတုိ႔သမီး မဂၢံမာကယ္က အေမရိကန္ဇာတိျဖစ္ေပမဲ့လည္း ေရာမေရာက္ရင္ ေရာမသူလုိပဲ က်င့္ရမွာ ျဖစ္တာမုိ႔ သူ၀တ္ဆင္မယ့္ သတုိ႔သမီး၀တ္စုံျဖဴဟာ လက္ႏွစ္ဖက္စလုံး လက္ရွည္ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ေဟာလီ၀ုဒ္က လာတဲ့သူ ျဖစ္ေပမဲ့ အစဥ္အလာကုိ လုိက္နာဖုိ႔ပဲ ရွိပါတယ္။

diana wed dress

လက္ကုိင္ပန္းစည္းမွာ မာတဲပန္းခက္ ပါရမယ္
***********************
၀ိတုိရိယ ဘုရင္မလုိ႔ သိၾကတဲ့ ကြင္းဗစ္တုိးရီးယားလက္ထက္ေတာ္ကတည္းက သူကုိင္တဲ့ လက္ကုိင္ပန္းစည္းမွာ မာတဲ myrtle ပန္းၿခံဳမွ ပန္းခက္ေတြကုိ သုံးခဲ့ပါတယ္။
မာတဲပန္းခက္က ေျပာင္လက္ေသာအရြက္နဲ ့ ေမႊးႀကိဳင္ျဖဴေဖြးေသာအပြင့္ေတြ ပါ၀င္တယ္။ လက္ရွိ ဘုရင္မ ျဖစ္တဲ့ အဲလစ္ဇဘက္တုန္းကလည္း မာတဲပန္းစည္းကုိပဲ သုံးစြဲခဲ့ပါတယ္။ ဒုိင္ယာနာတုန္းကလည္း မာတဲပန္းခက္ကုိပဲ ကုိင္ခဲ့တယ္။ ကိတ္တုန္းကလည္း ထုိနည္းလည္းေကာင္းပါပဲ။
အဲဒီလုိ မဟုတ္ဘဲ မဂံၢမာကယ္က တျခားပန္းစည္းကုိ သုံးစြဲမယ္ မထင္ပါဘူး။
မာတဲပန္းခက္ကုိ မဂၤလာထိမ္းျမားျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ေရး၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတုိ႔ရဲ႕ ပန္းခက္အျဖစ္ ေရႊနန္းေတာ္က ႐ႈျမင္ပါတဲ့အျပင္ ခုိင္မာတဲ့ သမုိင္းေၾကာင္းလည္း ရွိေနျပန္တယ္။

၀ိတိုရိယ ဘုရင္မက မင္းသား အဲလ္ဘတ္နဲ႔ ထိမ္းျမားေတာ္မူေတာ့ ၁၈၄၀ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲလ္ဘတ္ရဲ႕ အဖြားက သတုိ႔သမီးေလာင္လ်ာကုိ မာတဲ
ပန္းခက္ေတြ လက္ေဆာင္ေပးတယ္။ ၀ိတုိရိယ ဘုရင္မက သူ႔စံအိမ္ေတာ္ရဲ႕ ပန္းၿခံထဲမွာ အဲဒီမာတဲပန္းစည္းကုိ စုိက္ေတာ္မူတယ္။
၁၈၅၈ ခုႏွစ္မွာ သူ႔သမီးေတာ္ မဂၤလာေဆာင္ေတာ့ အဲဒီမာတယ္ပန္ၿခံဳမွ ပန္းခက္ေတြ ခူးယူေစၿပီး လက္ကုိင္ပန္းစည္းမွာ ထည့္သုံးေစခဲ့ပါတယ္။
အဲဒီေနာက္ပုိင္း ေတာ္၀င္သတုိ႔သမီးအဆက္ဆက္ မာတဲပန္းခက္ပါတဲ့ ပန္းစည္းကုိ ကုိင္ၾကတဲ့ ထုံးတမ္းအစဥ္အလာ ျဖစ္သြားခဲ့ပါေတာ့တယ္။
အဲဒီ မူလပန္းၿခံကုိ လူထု ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈဖုိ႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ စတင္ၿပီး ဖြင့္ေပးထားခဲ့လုိ႔ ပန္းၿခံဳကုိ ျဖဴေဖြးေသာအပြင့္ေတြနဲ႔တကြ ၾကည့္ႏုိင္ၾကတဲ့အျပင္ ေမႊးႀကိဳင္တဲ့ ပန္းရနံ႔ေတြကုိပါ ႐ူ႐ိႈက္ႏုိင္ၾကၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

martel

ဒီေနရာမွာ ပုိတိက်စြာ ေျပာျပလုိတာက လက္ကိုင္ပန္းစည္းမွာ မာတဲပန္းခ်က္ ပါဖုိ႔သာ အစဥ္အလာျဖစ္ၿပီး အဲဒီပန္းၿခံဳမွ မဟုတ္ဘဲ တျခားေနရာမွာ ရွိတဲ့ မာတင္ပန္းၿခံဳထံမွ မာတဲပန္းခက္ေတြကုိလည္း သုံးခြင့္ ရွိပါတယ္။ မွတ္မိေနတာက ဒုိင္ယာနာတုန္းက သူ႔ကုိ ခ်စ္ခင္သူတစ္ဦးမွ ေပးအပ္တဲ့ မာတဲပန္းခက္ကုိ သုံးစြဲခဲ့ပါတယ္။

ဒီေတာ့ လက္ထပ္ပြဲက်င္းပမယ့္ စိန္႔ေဂ်ာ့ ဘုရားေက်ာင္းမွာ သတုိ႔သမီး မဂၢံမာကယ္ရဲ႕ လက္ထဲ ကုိင္ထားတဲ့ပန္းစည္းမွာ မာတဲပန္းခက္ ပါ၀င္လိမ့္္မယ္။

ဇာထည္
*******

သတုိ႔သမီး၀တ္စုံေတြမွာ ဇာထည္မပါရင္ မၿပီးဘူး။ ၿဗိတိန္ ေရႊနန္းေတာ္ရဲ႕ သတုိ႔သမီး၀တ္စုံမွ ထည့္သုံးမယ့္ ဇာထည္ဟာ ၀တ္ၿပီးသားအ၀တ္အစားမွ ဇာထည္ကုိ ျဖဳတ္ယူၿပီး ခ်ဳပ္တပ္ေပးထားတာကုိ သုံးၾကတယ္။
အခုေခတ္စကားနဲ႔ ေျပာရရင္ တစ္ဖန္ျပန္လည္သုံးစြဲျခင္း recycle လုပ္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။
သာဓကအားျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုနွစ္ ကိတ္ရဲ႕ သတုိ႔သမီး၀တ္စုံကုိ Alexander McQueen က ခ်ဳပ္လုပ္ေပးခဲ့တယ္။ အဲဒီမွာ တပ္ထားတဲ့ဇာသားက အေမရိကန္ မင္းသမီး ဂေရ႕စ္ကဲလီ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္မွာ မဂၤလာေဆာင္ေတာ့ ဆင္ျမန္းခဲ့တဲ့ ၀တ္စုံမွ ျဖဳတ္ယူထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက မုိနာကုိမွ မင္းသား တတိယေျမာက္ ရိန္းနီးယားနဲ႔ ဂေရ႕စ္ကဲလီ ထိမ္းျမားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ သတုိ႔သမီး မဂၢံမာကယ္ရဲ႕၀တ္စုံမွာလည္း အစဥ္အလာမပ်က္ သတုိ႔သမီး ၀တ္စုံအေဟာင္းမွ ဇာသား ပါ၀င္လိမ့္မယ္။

ပခုံးနဲ႔ ရင္ၾကား ေနရာေတြ မေပၚရဘူး
***************
လည္ပင္းေပါက္ကုိ ကတ္ရဲ႕ သတုိ႔သမီး၀တ္စုံမွာလုိ ဗီအေပါက္ ေဖာက္လုိ႔ ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရင္ႏွစ္မႊာၾကား မ်ားမ်ားစားစား ေပၚတဲ့အထိေတာ့ ဗီက ရွည္လုိ႔ မရဘူး။ ၿပီးေတာ့ ပခုံးသား မေပၚရဘူး။

သတုိ႔သမီး၀တ္စုံ ဆင္စြယ္ျဖဴေရာင္ ျဖစ္မယ္ဆုိတာေတာ့ ေျပာဖုိ႔ မလုိပါဘူး။

ဒီေတာ့ အခုဆက္လက္ၿပီး အေဆာင္အေယာင္တစ္ခုအေၾကာင္းနဲ႔ နမ္းတဲ့အေၾကာင္းကုိ တင္ျပလုိပါတယ္။
ေတာ္၀င္သတို႔သမီးဟာ စိန္သရဖူဦးေဆာက္ပန္းကုိ ဆင္ျမန္းတယ္။ ဒိုင္ယာနာတုန္းက သူ႔မိသားစု အစဥ္အဆက္ ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ စိန္သရဖူဦးေဆာက္ပန္းကုိ ဆင္ျမန္းခဲ့တယ္။ ကိတ္တုန္းကေတာ့ ေရႊနန္းေတာ္က ထုတ္ငွားေပးခဲ့ပါတယ္။

ေကအုိင္ အက္စ္အက္စ္ ကစ္စ္
*********************
မဂၤလာပြဲေတြမွာ ထုံးစံတစ္ခုက , “You may now kiss the bride” လုိ႔ ေျပာၿပီး နမ္းခုိင္းတယ္။ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ေတြ လုပ္ၾကတယ္။ ၿဗိတိသွ် ေတာ္၀င္ မဂၤလာပြဲေတြမွာေတာ့ အဲဒီအစီအစဥ္ကုိ ခ်န္လွပ္ထားတယ္။
Church of England က အထြတ္အျမတ္ထားတဲ့ သာသနာေျမေပၚမွာ အဲဒီလုိ နမ္းတာကုိ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ တားျမစ္ထားတယ္။
ဒါဆုိ သတုိ႔သားက သတု႔သမီးကုိ လူအမ်ားေရွ႕မွ နမ္းမျပရေတာ့ဘူးလား။
ေကအုိင္ အက္စ္အက္စ္ ကစ္စ္ မျပရေတာ့ဘူးလား။
မနမ္းျပဘဲ ဘယ္ေနလိမ့္မလဲ။
William နဲ႔ Kate တုိ႔ မဂၤလာေဆာင္တုန္းကေတာ့ လူအမ်ားေရွ႕ ပထမဆုံးအႀကိမ္ နမ္းျပျခင္းကုိ ဘတ္ကင္ဟမ္နန္းေတာ္ကုိ ျပန္ေရာက္ၿပီးေတာ့မွ ေလသာေဆာင္ အျပင္ထြက္လာၿပီး နမ္းျပခဲ့ၾကပါတယ္။

kiss

Read 803 times
Rate this item
(0 votes)