What's newအပ္ခ်ဳပ္စက္ရဲ႕ အပ္ေတြအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား

ဖက္ရွင္ဒီဇုိင္နာတုိ႔အတြက္ စက္ခ်ဳပ္နည္း အေျခခံ။ အပ္ခ်ဳပ္စက္အေၾကာင္း ေျပာျပၿပီးေတာ့ အပ္ခ်ဳပ္စက္မွာ သုံးစြဲတဲ့ အပ္ေတြအေၾကာင္း ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။

ခ်ဳပ္စက္နဲ႔ ဓားစက္တုိ႔အတြက္ အပ္ေတြကုိ ဒီဇုိင္းထုတ္ထားတာမွာ ခ်ဳပ္မယ့္အသား (ဥပမာ သားေရ၊ ပိတ္စ) ခ်ဳပ္မယ့္ ခ်ဳပ္႐ုိး (ဥပမာ ခ်ဳပ္ရုိးႏွစ္စင္း အၿပိဳင္ျပဳၿပီးခ်ဳပ္တာ) တုိ႔အတြက္ အဆင္ေျပေအာင္ စီစဥ္ေပးထားတယ္။ အပ္အရြယ္အစားလည္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိတယ္။ အရြယ္အစားကုိ နံပါတ္နဲ႔ အသိေပးတယ္။ ဥပမာ 60/8

အဲဒီဂဏန္းေတြက ဘာကုိ ဆုိလုိတာလဲ။
တုိင္းတာမႈစနစ္ႏွစ္မ်ဳိးအရ အရြယ္အစားကုိ ေျပာျပထားတာပါ။
ဥေရာပက မက္ထရစ္စနစ္ကုိ သုံးတယ္။ နံပါတ္ ၆၀ ကေန စတယ္။ ၁၁၀ မွာ ဆုံးတယ္။
အေမရိကန္ အရြယ္အစားစနစ္က ၈ ကေန စတယ္။ ၁၈ မွာ ဆုံးတယ္။
ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးမွာ ဂဏန္းေသးရင္ အပ္ေသးတယ္။ ဂဏန္းႀကီးရင္ အပ္ႀကီးတယ္။
အပ္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်တဲ့ ကုမၸဏီေတြက ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးနဲ႔ အရြယ္အစားကုိ မ်ဥ္းေစာင္းခံၿပီး ေျပာျပတယ္။
ဒီေတာ့ 60/8 ဆုိတာ ဥေရာပစနစ္/ အေမရိကန္စနစ္ ကုိ ေဖာ္ျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
အေသးဆုံးအပ္ေပါ့။ အႀကီးဆုံးအပ္ဆုိရင္ ၁၁၀/၁၆ ေပါ့။
ခ်ဳပ္ရမယ့္ အသားထူရင္ ႀကီးတဲ့အပ္ကုိ စက္မွာတပ္ၿပီး ခ်ဳပ္မွ ျဖစ္မယ္။ အပ္ကေသးရင္ ထိပ္က်ဳိးသြားလိမ့္မယ္။ အထည္သား အမ်ဳိးအစားအရ ခ်င့္ခ်ိန္ဖုိ႔လည္း လုိတယ္။ သုံးမယ့္ ခ်ည္လုံး အႀကီးအေသးကုိလည္း ထည့္စဥ္းစားရမယ္။ ဒါက အပ္အရြယ္အစား ေရြးခ်ယ္တဲ့အခါ ထည့္စဥ္းစားရမယ့္ အခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

အပ္ထိပ္အမ်ဳိးအစားအရလည္း ေရြးခ်ယ္ၾကရပါတယ္။ ထိပ္ခၽြန္၊ ထိပ္လုံး၊ သပ္ခၽြန္ဆုိၿပီး ရွိတာမွာ အပ္ခ်ဳပ္စက္အတြက္သာမက ဓားစက္အတြက္ပါ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ၾကတယ္။ စြယ္စုံသုံးဆုိတဲ့ အပ္ထိပ္မ်ဳိးလည္း ရွိေသးတယ္။ ထိပ္ကုိ ထိပ္ခၽြန္အပ္ေလာက္ စူးစူးခၽြန္ခၽြန္ လုပ္မထားဘူး။ နည္းနည္းတုံးေပးထားတယ္။ အဲဒီစြယ္စုံသုံးအပ္ကုိ Universal needle လုိ႔ ေခၚေ၀ၚၿပီး ရက္ထည္အမ်ဳိးအစား အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ခ်ဳပ္လုိ႔ ရပါတယ္။

type of tip

 

jersey ဆြယ္တာအသားမ်ဳိးက်ေတာ့ ထိပ္လုံးတဲ့ ballpoint ကုိ သုံးတယ္။
စြပ္က်ယ္သား stretch မ်ဳိးအတြက္ဆုိရင္ ထိပ္က နည္းနည္းတုံးေပးထားတယ္။ ထိပ္ခၽြန္ရင္ ဆြဲစန္႔ရင္ ဆန္႔ထြက္တဲ့သေဘာရွိတဲ့ စြပ္က်ယ္သားရဲ႕ ခ်ည္ေတြနဲ႔ ၿငိတတ္လုိ႔ ထိပ္တုံးေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဂ်င္းထည္ denim ခ်ဳပ္တဲ့အပ္က ခၽြန္ျမေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ ထိပ္ခၽြန္အပ္ေလာက္ေတာ့ အခၽြန္က မရွည္ဘူး။ ပုတိုတုိျဖစ္လုိ႔ အပ္ဖ်ားက ေတာင့္ေတာင့္တင္းတင္းရွိတယ္။
ခ်ည္ေတြကုိ စိပ္စိပ္နဲ႔ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ရက္ထားတဲ့ မုိက္ခရုိတက္ Microtex အသားမ်ဳိးဆုိရင္ ထိပ္ခၽြန္အပ္ကုိ သုံးမွ အဆင္ေျပမယ္။
သားေရ leather ဆုိရင္ အပ္ ထိပ္ဖ်ားက သုံးေျမႇာင့္သပ္ခၽြန္။ ရက္ထားတဲ့အထည္သားမ်ဳိးမွာ အပ္က ခ်ည္မွ်င္ႏွစ္ခုၾကား ထုိး၀င္တယ္။ သားေရလုိဟာမ်ဳိးၾကေတာ့ ခ်ည္မွ်င္မပါေတာ့ အေပါက္ ေဖာက္ၿပီး ၀င္တယ္။ ေဘးကုိ ၿပဲမထြက္ဘဲ အပ္ဖ်ားတစ္ခုစာ အတိ အေပါက္ျဖစ္ေစဖုိ႔ အခုလုိ သပ္ခၽြန္ထိပ္ဖ်ားကုိ သုံးၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ပုံမွာ ေအာက္ဆုံးမွာ ေဖာ္ျပထားတာက နဖားေပါက္ထဲ ခ်ည္အ၀င္လြယ္ေအာင္ လုပ္ေပးထားတဲ့အပ္ ျဖစ္ပါတယ္။

အပ္ခ်ဳပ္စက္သုံး အပ္ေတြရဲ႕ အပ္ထိပ္ဖ်ားေတြအေၾကာင္း ေျပာျပၿပီးတဲ့အခါ အဂၤါအစိတ္အပုိင္း အေခၚအေ၀ၚေတြကုိ ေျပာျပပါဦးမယ္။

 

Anatomy of a Sewing Machine Needle


ပုံမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အပ္ပုံႏွစ္ခုမွာ ၀ဲဘက္က ေရွ႕မွ ျမင္ရပုံ ျဖစ္ၿပီး က်န္တစ္ပုံက ေဘးတုိက္ ျမင္ရပုံ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီပုံေတြမွာ အေပၚဘက္က အပ္အရင္း ျဖစ္ၿပီး ေအာက္ဖက္က အပ္အဖ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

အပ္အရင္းရဲ႕ ထိပ္ကုိ Butt လုိ႔ ေခၚၾကတယ္။ အပ္ခ်ဳပ္စက္ရဲ႕ အပ္တပ္ဆင္တဲ့ေနရာ အတြင္းထဲကုိ ထုိးထည့္ဖုိ႔အတြက္ လြယ္ကူအဆင္ေျပေအာင္ လုပ္ေပးထားတဲ့ အဂၤါရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။
သူၿပီးရင္ Shank (ရုိးတံ)ဆုိတာ ရွိတယ္။ အပ္ခ်ဳပ္စက္က အပ္ကုိ shank မွာ ဖမ္းခ်ဳပ္ထားတယ္။ အဲဒီအတြက္ ေခ်ာ္မထြက္ေအာင္ shank ရဲ႕ တစ္ဖက္က အခုံးမ်က္ႏွာျပင္ ျဖစ္ေပမဲ့ က်န္တစ္ဖက္က ျပားေပးထားတယ္။ တစ္ဖက္လုံး တစ္ဖက္ျပား လုပ္ေပးထားလုိ႔ အေနအထားမွားၿပီး ထုိးသြင္းရင္ မ၀င္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ အေနအထား အံကုိက္ျဖစ္ေနမွ ၀င္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းသုံး အပ္ခ်ဳပ္စက္ေတြမွာေတာ့ shank က တစ္ဖက္လုံး တစ္ဖက္ျပား အျပင္ ေျမာင္းပါတာမ်ဳိးလည္း ရွိတယ္။ ႏွစ္ဖက္စလုံး အခုံး လုံးေနတာမ်ဳိးလည္း ရွိတယ္။

Shank ရဲ႕ ေအာက္ဖက္အဆုံးသတ္ေနရာကုိ shoulder (ပခုံး) လုိ႔ ေခၚၾကတယ္။ မ်က္ႏွာျပင္ ေစာင္းၿပီး သိမ္၀င္သြားတဲ့အပုိင္း ျဖစ္ပါတယ္။ shank နဲ႔ shaft တုိ႔အၾကားမွာ ရွိတဲ့အပုိင္း ျဖစ္ပါတယ္။
Shaft ကုိ blade လုိ႔လည္း ေခၚၾကတယ္။ အပ္ရဲ႕ ကုိယ္ထည္မွာ အေပၚပုိင္းက shank ျဖစ္ၿပီး ေအာက္ျခမ္းက shaft ျဖစ္ပါတယ္။ အပ္ရဲ႕ အရြယ္အစား သတ္မွတ္တာမွာ shaft ရဲ႕ အခ်င္းကုိ ရည္ၫႊန္းေျပာဆုိၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပခုံးေအာက္မွာ ေမွ်ာ႔ေၾကာင္း groove ရွိေနတယ္။ အဲဒီေျမာင္းေလးပါတဲ့အပုိင္းက နဖားေပါက္အေပၚဘက္မွာ တည္ရွိၿပီး အထစ္အေငါ့ မရွိ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕နဲ႔ အပ္က အထည္သားကုိ ၀င္ထြက္လုိ႔ရေအာင္ လုပ္ေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ဳပ္႐ုိးကုိ ေျပျပစ္ေစတယ္။ ခ်ည္ကုိ ငင္ယူၿပီး အပ္ေပါက္ထဲ ေရာက္ေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းေပးတယ္။ အပ္အရြယ္အစားအရ groove ရဲ႕ အက်ယ္နဲ႔ အရွည္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိၾကပါတယ္။
နဖားေပါက္အထက္နားမွာ ရွိတဲ့အပုိင္းကုိ scarf လုိ႔ အမည္ေပးထားၾကတယ္။ အပ္ကုိ ေဘးတုိက္ၾကည့္ရင္ scarf ေနရာမွာ ခ်ဳိင့္၀င္ေနတာ ေတြ႕ရမယ္။ အပ္ခ်ဳပ္စက္မွာ အေပၚခ်ည္ ေအာက္ခ်ည္ ႏွစ္မ်ဳိ်းရွိတာမွာ ေအာက္ခ်ည္ရွိေနတဲ့ bobbin ခ်ည္ရစ္လုံးမွ ခ်ည္ကုိ ဆြဲငင္ရယူေပးၿပီး ခ်ဳပ္ရုိးသီေပးတဲ့ အဂၤါရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ scarf အလ်ားရွည္ရင္ ေအာက္ခ်ည္ကုိ ငင္ယူၿပီး အေပၚခ်ည္နဲ႔ ကြင္းထုိးဖုိ႔ ပုိေထာက္ကူေပးႏုိင္တာမုိ႔ ခ်ဳပ္႐ုိးမွာ ခ်ဳပ္ခ်က္ေက်ာ္သြားတာ မရွိေတာ့ဘူး။ scarf တုိရင္ အပ္ခ်ဳပ္စက္က အခ်ိန္ကုိက္ လုပ္ေပးႏုိင္စြမ္း အေတာ္ေကာင္းဖုိ႔ လုိတယ္။ scarf ရဲ႕ အရြယ္အစားက အပ္အမ်ဳိးအစားအေပၚ မူတည္ၿပီး အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိပါတယ္။
နဖားေပါက္ eye က အပ္ရဲ႕ အဖ်ားနားမွာ ေနရာယူထားၿပီး အပ္ခ်ည္ ထုိးေပးထားလုိ႔ လုိပါတယ္။ နဖားေပါက္ အရြယ္အစားနဲ႔ ပုံပန္းသဏၭာန္က အပ္အမ်ဳိးအစားအရ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိပါတယ္။ .
အပ္ခ်ဳပ္စက္ ဒီဇုိင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးအေပၚ မူတည္ၿပီး အပ္နာဖားေပါက္ မ်က္ႏွာမူတဲ့ဘက္ ကြာျခားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္ဘက္ကုိ မ်က္ႏွာမူထားသည္ျဖစ္ေစ အပ္ခ်ည္ကုိ အပ္ေပါက္ထုိးရင္ groove ရွိတဲ့ဘက္ကေန scarf ရွိတဲ့ဘက္ကုိ ထုိးေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ည္ထုိးမွားရင္ စက္က ေကာင္းေကာင္းခ်ဳပ္ေပးႏုိင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး။ groove နဲ႔ scarf တုိ႔ကုိ အပ္ခ်ည္ကုိ ေကာင္းေကာင္း ထိန္းေပးႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီအခါ မၾကာခဏ အပ္ခ်ည္ျပတ္ေနမယ္။ ခ်ဳပ္ရုိးမွာ အေပၚခ်ည္ က်န္ေနတဲ့ ခ်ဳပ္ခ်က္ေတြ ရွိေနလိမ့္မယ္။အပ္ထိပ္နဲ႔ အပ္ဖ်ား Point and Tip ဆုိတဲ့ အပုိင္းေတြက အပ္ရဲ႕ အဖ်ားစြန္းကုိ ေျပာဆုိၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္ အပ္အမ်ဳိးအစားအရ အမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲျပားပါတယ္။ အပ္ထိပ္ရဲ႕ ပုံပန္းသဏၭာန္၊ အပ္ဖ်ားရဲ႕ ခၽြန္ျမမႈတုိ႔ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိပါတယ္။ ခ်ဳပ္မယ့္အထည္သားအမ်ဳိးမ်ဳိးအရ ဆီေလ်ာ္မယ့္ အပ္ထိပ္နဲ႔ အပ္ဖ်ားတုိ႔ကို သုံးစြဲၾကတဲ့အေၾကာင္းကို အထက္မွာ ေဖာ္ျပေပးခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ အပ္ဖ်ား တုံးေနရင္၊ ေကြးေနရင္ ခ်ဳပ္တဲ့ အထည္သားကုိ ထိခုိက္ေစလိမ့္မယ္။ ခ်ဳပ္ရုိးမွာ ခ်ဳပ္ခ်က္ေက်ာ္ေနတာေတြ ႀကံဳရလိမ့္မယ္။ ၿပီးေတာ့ ခ်ည္ျပတ္တာကုိလည္း ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ အပ္အသစ္လဲပါ။

Read 3356 times
Rate this item
(1 Vote)
Tagged under