What's newUSMCA သေဘာတူညီခ်က္အား အေမရိကန္အထက္လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳ

USMCA သေဘာတူညီခ်က္အား အေမရိကန္အထက္လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳ Google

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀၁၈ တြင္ သမၼတ Donald Trump လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ အေမရိကန္ - မကၠဆီကို - ကေနဒါ

 

သေဘာတူညီခ်က္ ( USMCA ) အား 89-10 မဲျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာတစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကေအာင္ျမင္စြာ ၫွိႏႈိင္းခဲ့သည့္ USMAC သည္ သံုးႏိုင္ငံၾကားကုန္သြယ္မႈကို ျပန္လည္ထိန္းၫွိေပးၿပီး

 

အေမရိက္ျပည္ေထာင္စုတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္လမ္းေကာင္းမ်ား

 

သိသိသာသာ တိုးပြားလာလိမ့္မည္ဟု အိမ္ျဖဴေတာ္ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အမ်ိဳးသားအထည္အလိပ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားေကာင္စီကလည္း “USMAC သည္ အေနာက္ဘက္အျခမ္းျဖစ္တဲ့

 

မကၠဆီကိုသို႔ တင္ပို႔မႈကို သိသိသာသာ အေထာက္အကူျပဳတဲ့ ဤကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္အား

 

အထက္လႊတ္ေတာ္က အလ်င္အျမန္ အတည္ျပဳခဲ့တဲ့ အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေက်နပ္မိသည္” ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

<<< unicode ဖြင့်ဖတ်ရန် >>>

 

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀၁၈ တြင္ သမၼတ Donald Trump လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ အေမရိကန္ - မကၠဆီကို - ကေနဒါ

 

သေဘာတူညီခ်က္ ( USMCA ) အား 89-10 မဲျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာတစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကေအာင္ျမင္စြာ ၫွိႏႈိင္းခဲ့သည့္ USMAC သည္ သံုးႏိုင္ငံၾကားကုန္သြယ္မႈကို

 

ျပန္လည္ထိန္းၫွိေပးၿပီး အေမရိက္ျပည္ေထာင္စုတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္လမ္းေကာင္းမ်ား

 

သိသိသာသာ တိုးပြားလာလိမ့္မည္ဟု အိမ္ျဖဴေတာ္ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အမ်ိဳးသားအထည္အလိပ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားေကာင္စီကလည္း “USMAC သည္ အေနာက္ဘက္အျခမ္းျဖစ္တဲ့

 

မကၠဆီကိုသို႔ တင္ပို႔မႈကို သိသိသာသာ အေထာက္အကူျပဳတဲ့ ဤကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္အား

 

အထက္လႊတ္ေတာ္က အလ်င္အျမန္ အတည္ျပဳခဲ့တဲ့ အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေက်နပ္မိသည္” ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

Myanmar Textile and Garment Directory

Read 430 times
Rate this item
(0 votes)
Tagged under